Skip to main content

Våra artiklar

Artiklar

Hur er det å arbeide freelance?

Som förmedlare av hälsopersonal för tillfälliga uppdrag, hjälper vi till att tillgodose en stor efterfrågan inom hälso- och sjukvården. Det är utmanande att bemanna inom hälsoområdet eftersom arbetsbelastningen kan variera…
mehdi
juni 22, 2022
Close Menu

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com