Skip to main content

Våra artiklar

Artiklar

Hur er det å arbeide freelance?

Som förmedlare av hälsopersonal för tillfälliga uppdrag, hjälper vi till att tillgodose en stor efterfrågan inom hälso- och sjukvården. Det är utmanande att bemanna inom hälsoområdet eftersom arbetsbelastningen kan variera…
Stefan Hauptig
juni 22, 2022