Gå med i våra team

Anestesispecialisten.se växer ständigt och vi har ett ökande behov av personal. Vi erbjuder patienter på kirurgiska kliniker, tandvårdskliniker och större sjukhus, anestesi- och sederingtjänster i samband med operationer, tandbehandlingar eller andra insatser.

Vill du ta uppdrag på vikariat i liten eller stor utsträckning är vi en seriös och professionell aktör som förmedlar arbete med många nöjda partners.

Med lång erfarenhet av anestesi har vi varit delaktiga i utvecklingen inom sjukvården. Det gör att vi vet vilka faktorer som säkerställer optimala arbetsförhållanden.

Lön, bostad och resa?

Vi arbetar uteslutande med kollegor som är egenföretagare med egen enskild firma eller aktiebolag.

Vi täcker resor och boende och måltider om du måste resa till jobbet för oss.

När vi hyr ut arbetskraft är det ofta team och inte individer. Det innebär att vi gör grundliga bedömningar innan vi inleder samarbete med inhyrda. De ska arbeta individuellt och i team, för patientens säkerhet och kollegornas välbefinnande. För oss är det väldigt viktigt att vi kan garantera att våra kunder får den kompetens och resurser de behöver. Detta är en fördel även för våra vikarier.

Efter 12 år i branschen har vi nästan aldrig sagt upp ett avtal i sista minuten och kunden fick avbryta en operation. Detta är unikt för vår typ av verksamhet och visar att våra inhyrda arbetare har hög lojalitet och är nöjda.

För att ha ett bra system för bokningar/avbokningar och för att våra vikarier ska kunna fokusera så mycket som möjligt på yrkesuppgifter har vi tagit fram ett separat IKT-system, Aneweb. Detta sparar mycket administrationstid och säkerställer ett bra informationsflöde mellan oss, vikarier och kunder.

Tidigare har vi främst arbetat med tandläkarmottagningar för patienter med tandläkarrädsla eller andra utmaningar. De senaste åren har vi vidgat våra vyer och samarbetar även med mindre kliniker som utför insatser som kräver anestesi såsom plastikkirurgi, urologi, ögonkirurgi, handkirurgi, ortopedi, IVF-behandlingar, käkkirurgi och tandbehandlingar.

Våra tjänster anpassas efter varje kliniks behov. Våra tjänster levereras i olika former såsom:

Personal för permanenta drogriggar:

  • Vi kan arbeta som bemanningsföretag för kliniker och komplettera den personal som finns på kliniken eller sjukhuset.


Totallösning inom anestesi för kirurgiska kliniker:

  • Kirurgen arbetar med patientarbete och vi tar hand om allt som har med anestesi att göra, inklusive behovsinventering, planering, inköp, drift, logistik och organisation.


Mobila drogriggar med personal:

  • Vi har anestesiriggar som hyrs ut med lång eller kort varsel, med personal.


Vill du läsa mer om oss, se våra artiklar och om du vill jobba hos oss, skriv till oss här.

Kontakta oss direkt för ett informativt och oförpliktande samtal.