Aneste Drift erbjuder rådgivning i samband med uppstart av anestesiverksamhet

Har din verksamhet behov av narkostjänster? Aneste Drift erbjuder rådgivning på alla områden i samband med uppstart av anestesiverksamhet. Vi har goda rutiner för kontroll av personal och utrustning, dessutom ett egenutvecklat IT-system som effektiviserar och förenklar alla logistiska processer i verksamheten.

Här kan du läsa mer om IT-systemet Aneweb

Alltid rådgivning och dialog före uppstart

Anestesispecialisten.se är stolta att driva en professionell och redig verksamhet och det är avgörande för oss att våra partner har samma målsättning. Därför har vi alltid rådgivning och dialog med nya partner innan uppstart. Detta för att se till att vi är eniga om vilken praxis som ska tillämpas, och så finner vi den bästa lösningen för bägge parter.

Vid rådgivning bistår Anestesispecialisten.se med behovsinventering, projektering och inköp, samt hjälper till vid uppstart och drift av narkosverksamhet på olika kliniker. Vi kommer med förslag på lösningar för olika utmaningar som de olika klinikerna kan ställas inför vid uppstart och drift, och bistår med inrättande av rutiner. Vi vill också bistå vid beställning av utrustning och läkemedel som måste vara på plats vid uppstart. Alla våra samarbetspartner får tillgång till IT-systemet Aneweb. Systemet förenklar kommunikationen mellan oss och din verksamhet, och inför goda rutiner med bland annat utrustning och beställning av läkemedel och förbrukningsvaror.  

För att verksamheten ska kunna driva en etiskt försvarlig och trygg narkosverksamhet, kräver vi att få bedöma alla patienter som ska undergå narkos.

Önskar du starta upp med anestesiverksamhet på din klinik? Ta kontakt med oss via e-post.