Full kontroll med Anestesispecialisten.se sitt egenutvecklade IT-system

Det är avgörande för vår verksamhet att vi har en välfungerande process och god kontroll när vi hyr ut anestesipersonal och tjänster. Därför har Anestesispecialisten.se utvecklat IT-systemet Aneweb, som bidrar till att organisera och effektivisera alla uppgifter i verksamheten. Här blir alla beställningar, förfrågningar och logistik samlat i samma system, och dessutom är det här arbetsfördelningen utförs. Aneweb är utformat av oss som använder systemet, det är byggt upp från början av en norsk utvecklare och körs på en svensk server. Den är utformad med lösningar som är kompatibla med det sätt vi arbetar. Systemet tar utgångspunkt i Anestsispecialistens kärnverksamhet: uthyrning av anestesitjänster-  med  personal, utrustning och läkemedel.

Hur fungerar Aneweb?

När vi får en begäran om anestesitjänster får vår personal som är ledig ett visst datum en e-post. Därefter får de som har möjlighet att arbeta bekräfta det via systemet, och vår administratör kan fördela arbetet. 

Aneweb är utrustad med en checklista som ska gås igenom vid varje uppdrag, och efter att arbetet är utfört. Då kontrollerar vi om kliniken har all nödvändig utrustning och läkemedel och om all utrustning är uppdaterad och funktionsduglig, så att allt är klart till nästa gång utrustningen ska användas.

Aneweb har också en beställningsfunktion, så att vi enkelt kan beställa utrustning, läkemedel och förbrukningsvaror som eventuellt saknas. 

Aneweb är ett rent logistiksystem

Aneweb är ett rent logistiksystem för personal, utrustning, beställning och administration. Vi  använder det inte för journalinformation, till det ändamålet finns egna offentligt godkända och säkra system på varje klinik vi arbetar på. Aneweb ger en förutsägbarhet och överblick som vi annars inte skulle ha, och bidrar till att effektivisera verksamheten och minska kostnaderna. Genom att logga hela verksamheten i ett IT-system är alla våra aktiviteter spårbara och kan verifieras. Aneweb ser till att alla inblandade har kontroll över sina arbetsfält. Personal, klinik och läkare vet alltid vilket arbete som ska utföras, och vad de andra i teamet ska göra.

Ett välfungerande system för Anestesispecialisten sina administratörer och samarbetspartnere

Anestesispecialistens ägare har drivit sin verksamhet sedan 2007 och har ännu inte behövt avbryta en behandling för att det saknas utrustning eller personal. Vi är måna om att ha goda rutiner och vill alltid se till att kliniken som har beställt tjänster har den utrustning som behövs i förväg. Vi kontrollerar att allt är uppdaterat och fungerar, och att alla läkemedel och förbrukningsmaterial är inne och inte har gått ut på datum. Allt detta har blivit effektivare och tydligare med vårt IT-system Aneweb Vi har goda erfarenheter av systemet som det är, men önskar alltid att förbättra oss. Vi har många spännande uppgraderingar på ritbordet.