Säker och mobil anestesi

Med hjälp av våra tjänster kan tandkliniker erbjuda smärtfri behandling med narkos i egen regi, i egna lokaler och med egen personal i samarbete med ett erfaret anestesiteam.

10 års erfarenhet av att erbjuda anestesi till offentliga och privata tandvårdskliniker

Anestesispesialisten har erfarenhet sedan 2007 av att erbjuda anestesi till offentliga och privata tandvårdskliniker, till både vuxna och barn. Alla patienter vill inte behandlas vakna hos tandläkaren. Folktandvårdskliniker kan erbjuda tandvård under narkos på sjukhus, men har vanligtvis mycket lång väntetid och är ofta reserverade för små barn och patienter med särskilda medicinska behov.

Med hjälp av våra tjänster kan alla tandkliniker erbjuda smärtfri behandling med narkos i egen regi, i egna lokaler och med egen personal i samarbete med ett erfaret anestesiteam.

Det är också möjligt att samarbeta om patienter med de kliniker som har etablerat en  anestesiverksamhet. Du kan då behandla dina egna patienter på någon av våra kundkliniker, eller remittera patienten.

Från och med 2020 har vi etablerat mobila lösningar där vi tar med all nödvändig utrustning till kliniken. Då finns det inga krav på förberedelser från klinikens sida. Tandkliniken fungerar precis som vanligt och vi tar hand om allt som har med anestesi att göra.

Möjligheten till att få Anestesi passar bra för patienter som till exempel har tandläkarskräck, extrem kräkbenägenhet eller har mycket omfattande behandlingsbehov. Vissa patienter vill inte behandlas vakna av andra skäl och i vissa fall behöver kirurgen/tandläkaren nedsövningen för att kunne genomföra behandlingen.

Vår medicinskt ansvariga narkosläkare gör de medicinska bedömningarna, så att patientsäkerheten är väl omhändertagen.

Av säkerhetsskäl arbetar vi främst med vuxna patienter i ASA klass 1 och 2, vilket gör att patienterna är relativt friska. På vissa kliniker behandlar vi barn med särskilt kompetens inom barn anestesi. ASA 3-patienter behandlas då och då efter individuell bedömning.

Anestesispecialisten har lång erfarenhet med anestesiverksamhet på tandläkarkliniker, har projekterat ett dussintal företag i Norge och är en mycket kompetent partner. Vi hjälper dig med allt inom anestesi, se vad vi kan erbjuda under våra tjänster.

Vi erbjuder en helhetslösning av anestesitjänster med behovsinventering, prosjektering, uppstart, drift och effektiv organisering. Vi har även mobila anestesiriggar, så vi kan komma till din klinik med all nödvändig utrustning. Detta ger ökat värde och effektivitet, både för patienter och klinikägare!