Totallösning för anestesitjänster

Trygghet, tillit, kompetens och dialog är våra signum!

Anestesispecialisten.se - one stop shop för anestesitjänster

Vi har lång erfarenhet med narkosverksamhet på privata och offentliga tandkliniker. I Norge började vi redan i 2007.
Anestesispecialisten.se ägs och driftas av narkospersonal och vårt uppdrag är att alltid leverera narkostjänster till våra kunder som är anpassade till deras behov, med patientens säkerhet som högsta prioritet.

Traditionellt har vi arbetat mest med privata tandkliniker där vi söver patienter med tandvårdsrädsla, injektionsfobi eller andre svårigheter som extem kräkningsrefleks, ångest eller PTSD. På senare tid har vi också samarbetat med plastikkirurger men kan i princip arbeta inom all kirurgisk och odontologisk verksamhet.

Vi har lång erfarenhet av hur man kan driva dagkirurgisk och poliklinisk narkosverksamhet på ett säkert och effektivt sätt. Vår ägare Stefan Hauptig är utbildad till anestesiolog i Sverige i den offentliga vården men har lång erfarenhet av privat och offentlig sjukvård i Norge.

Vår personal rekryteras med omsorg för att garantera att vi har kompetenta och trevliga medarbetare.

Vi använder ett specialutvecklat bokningssystem för att vara säkra på att logistiken fungerar bra.

I Norge finns det en mycket bra nationell standard för narkos som är mycket detaljrik och noggrann. Den har vi valt att använda som utgångspunkt för vår verksamhet i Sverige också, på grund av dess omfattande innehåll. Den täcker dom Svenska kraven till narkosstandard mycket bra oavsett om verksamheten föregår på en fast narkosrigg eller med våra mobila anestesi-enheter.

Om du önskar att dina tacksamma patienter får en fin upplevelse med narkos på din klinik, med duktiga och vänliga narkosteam är det bara att ta kontakt.

Vi är en trygg och välorganiserad samarbetspartner för dig.

Med vänlig hälsning.
Stefan Hauptig