FAQ

Innehållsförteckning

Vilka är fördelarna med en bemanningslösning med extern anestesipersonal?

För kliniker med sporadiskt eller mycket varierande behov av anestesipersonal under behandlingen är fördelarna många. Du får tillgång till en plattform som garanterar rätt kompetens hela tiden i den omfattningen du behöver.

Samtidigt kommer du att kunna sänka kostnader relaterade till utrustning och underhåll av kompetens samt förstärka ditt eget behandlingsutbud med specialistkompetens inom anestesi.

Vi är osäkra på om det är rätt för oss att erbjuda anestesitjänster?

Anestesispecialisten kan ge er råd i förbindelse med att du tänker på att starta en narkosverksamhet. Du är välkommen till något av våra webbseminarier för nyfikna klinikägare och tandläkare.

En bemanningslösning som vår, med en mobil anestesirigg, är idealisk för att undersöka om anestesitjänster är ett lämpligt komplement till erat behandlingsutbud. Du har möjlighet att prova narkoserbjudandet utan att göra några långsiktiga investeringar.

Vilken typ av kliniker och institutioner kan ingå samarbete med Anestesispecialisten?

Vi hyr först och främst ut personal till mindre kirurgiska kliniker, offentliga eller stiftelsebaserade sjukhus, privata och offentliga tandläkarmottagningar och andra dagkirurgiska miljöer.

Hur gör man för att hyra personal till en behandling?

Först och främst skall kliniken ha tecknat ett samarbetsavtal med oss. Om din klinik önskar starta ett samarbete vill vi gärna att du skickar ett mejl till oss för ett introduktionssamtal där vi kartlägger ert behov och skräddarsyr en lämplig lösning.

Efter att vi har signerat kontrakt kan kliniken använda våra tjänster. Personal kan beställas direkt i bokningssystemet, via mail eller telefon.

Kan vi hyra personal med kort varsel?

Vi arbetar på att bygga upp en större personalbas i Sverige som gör det möjligt att anlita personal med kort varsel.

Ta kontakt med oss och berätta vad du önskar och vilka behov ni har så ska vi göra vår yttersta för att hjälpa er.

Vi har ingen egen anestesiutrustning. Kan vi fortfarande använda deras tjänster?

Vi har flera kompletta mobila anestesiriggar med all nödvändig utrustning för att utföra full anestesi på er klinik.

Detta är en flexibel lösning som inte kräver något extra från kliniken som behandlingen ska utföras på.

Vem bestämmer om våra patienter kan behandlas under narkos?

Denna bedömningen görs av vår medicinskt ansvarige narkosläkare Stefan Hauptig.

Av säkerhetsskäl arbetar vi främst med vuxna patienter i ASA-klass 1 och 2. Patienter i ASA klass 3 kan ibland behandlas efter en individuell bedömning.

Vi behandlar i dag inte barn, men den möjligheten skal etableras på ett senare tidspunkt.

Undrar du över något annat?

Innehållsförteckning