Narkosläkaren Per Kvandal gillar att jobba för anestesispecialisten.se

Samarbetet med tandläkarna är väl förankrat och det är roligt att hjälpa till att lösa deras uppgifter och patientens behov

Jag arbetar på uppdrag som narkosläkare för Anestesispecialisten på olika tandkliniker i Oslo. I arbetet med anestesi är säkerhet och nödvändig beredskap vid oväntade händelser en viktig prioritet för mig. Medicinska tillstånd hos patienter som är viktiga för anestesin har klarlagts och väl kommunicerats i förväg.

Mediciner, engångsutrustning, ventilator och allt annat du behöver för att ge en säker bedövning är genomtänkt och på plats i den «rigg» som används. Du samarbetar med olika narkossköterskor då och då, men träffar alltid proffs och trevliga kollegor.

Till sist; Samarbetet med tandläkarna är väl förankrat och det är roligt att hjälpa till att lösa deras uppgifter och patientens behov.