Enklare vardag med mobil anestesianordning

Smil Tannlegesenter (tandläkarcentret Smil) har fyra, snart fem, tandvårdskliniker i Oslo, och har specialiserat sig bland annat på behandling av patienter med tandläkarskräck. För att ge patienterna en trygg och bekväm tandläkarupplevelse, erbjuder de möjlighet att få full narkos under behandlingen.

För att det ska vara möjligt att erbjuda patienterna full narkos, har Smil Tannlegesenter haft ett långvarigt samarbete med Anestesispecialisten, genom vårt systerföretag i Norge. 

Förutom att hyra in ett anestesiteam för att bistå under behandlingarna, använder de sig också av Anestesispecialistens mobila anestesiutrustning.

Den mobila narkosutustningen gör vardagen enklare!

Smil Tannlegesenter är bland de privata tandvårdskliniker i Norge som har mest erfarenhet av att behandla patienter i anestesi. Styrelseordförande Alireza Sorodi berättar att det är mycket värdefullt för dem att kunna erbjuda full narkos de gångerna det är utmanande att utföra tandvårdsbehandlingen med lokal anestesi. 

– Vi upplever en stor pågång av patienter med tandläkarskräck från hela landet, och de är naturligtvis inte så glada att gå till tandläkaren. Därför är det så viktig för oss att skapa en trygg miljö för våra patienter, säger Sorodi.

Även om de ofta behandlar patienter i narkos, är det fortfarande inte aktuellt för dem att investera i egen anestesiutrustning till deras fyra kliniker. Smil Tannlegesenter är därför mycket nöjda med att Anestesispecialisten kan tillhandahålla all nödvändig utrustning, via deras mobila tjänst.

– Den mobila anestesiutrustningen gör livet mycket enklare för oss. Den gör det möjligt för oss att behandla patienter snabbt och på den kliniken de redan har besökt. Logistiken blir enklare, och patienten slipper det extra besväret med att besöka olika kliniker, säger Sorodi. 

Resurskrävande att investera i egen anestesiutrustning

Han berättar att det inte är ekonomiskt lönsamt för dem att investera i egen utrustning. Med flera kliniker är det inte aktuellt att bygga upp en egen anestesirigg på varje plats. De önskar heller inte att bygga upp en narkosverksamhet i bara en av klinikerna, just för att de inte vill flytta runt patienterna. 

– Det är väldig dyrt att bygga upp en sådan kompetens internt. Utrustningen kräver också service och det kräver expertis för att hålla delarna operativa. Allt måste hållas underhållas, men med den mobila anestesiutrustningen slipper vi göra denna besiktning själva, säger Sorodi.

Enkel koordinering av personal och utrustning

Når det ska utföras behandlingar i narkos, krävs ett tätt samarbete mellan alla inblandade parter. Det är mycket som måste koordineras, och ofta på kort tid. Vid behandling av patienter med tandläkarskräck är det speciellt viktigt att allt går smidigt, så att inte upplevelsen blir en större påfrestning för patienten än vad den redan är. 

För Sorodi är det avgörande att Anestesispecialisten kan vara så flexibel, både når det gäller att skaffa personal och att ställa i ordning all nödvändig utrustning.

– Vi erbjuder narkos med kort varsel, och känner att Stefan och teamet förstår att vi har det behovet. Nu har vi också mycket erfarenhet av att arbeta tillsammans med teamet från Anestesispecialisten. Vi har lärt mycket av varandra och samarbetar bra, säger han. 

De anställda på tandvårdskliniken tycker mycket om anestesiteamet. Samarbetet fungerar perfekt, vilket ger en trygghet när de arbetar med känsliga patienter. Då anestesiutrustningen kommer med anestesiteamet finns det alltid gott om tid att ställa upp och göra allting klart innan patienten kommer till behandlingen.   

– Teamet från Anestesispecialisten är tidligt på plats så att de får sätta opp och testa utrustningen i förväg. Patientens trygghet är det viktigaste och därför är det viktigt att allt är stabilt och kontrollerat, säger Sorodi. 

Trygg behandling av patienter under narkos

Sorodi är upptagen med att alla som behandlar deras patienter är trygga med sina uppgifter och har den nödvändiga erfarenheten och kompetensen. Detta gäller både egen och inhyrd personal. Han har alltid full tillit till teamet de hyr in från Anestesispecialisten.

– Teamet från Anestesispecialisten är alltid väl förtroget med sin egen utrustning, och ger trygghet i kritiska faser som insomnandet och uppvaknandet. Jag känner mig alltid trygg när vi behandlar våra patienter under narkos, säger han. 

Likaså patienterna är mycket nöjda med att Smil Tannlegesenter erbjudet detta i alla sina kliniker.

Jag kan varmt rekommendera mobil narkosverksamhet genom Anestesispecialisten

På frågan om han skulle rekommendera Anestesispecialisten och deras mobila narkoslösning till andra som som vill erbjuda anestesi men inte har egen utrustning är Sorodis svar tveklöst:

– Ja, och speciellt till kliniker som vår, som har flera lokaliteter. Då är det absolut både lönsamt och praktiskt!