Tandvårdsbehandling i narkos kan tryggt genomföras på tandläkarkliniken

Vi på Anestesispecialisten har länge samarbetat med tandläkare för att erbjuda trygg och säker tandvårdsbehandling i narkos. Större delen av patienterna kan få narkos utanför sjukhus. Vi bistår tandläkare som önskar anestesi i sitt utbud.

För en del patienter kan tandvårdsbehandling under narkos vara det bästa för att få den nödvändiga tandvård de behöver. Tandläkarkliniker som vill erbjuda narkos kan få hjälp av Anestesispecialisten med kartläggning och rådgivning.

En trygg och säker behandling är beroende av ett gott samarbete mellan tandläkaren och narkosläkaren. Båda måste bedöma patienten utifrån sin yrkesroll. Vår erfarenhet är att 85–90 % av alla vuxna patienter kan få narkos på tandläkarkliniken. Resterande andel behöver de resurser som finns på sjukhus.

Om ett större antal patienter kan få behandling på tandvårdskliniker kommer det frigöra kapacitet på sjukhusen, så att de kan prioritera de patienter som kräver mer omfattande behandlingar av olika orsaker. Detta bidrar till att förkorta väntetiden för de patienter som ofta inkluderar de mest sårbara i vårdsystemet, barn och svårt sjuka patienter.

Så här projekterar vi narkos tillsammans med tandläkare

En tvärvetenskaplig bedömning av patienter som ska ha narkos, och som inkluderar både tandläkare och narkosläkaren, optimerar patientbehandlingen avsevärt. Genom detta tillvägagångssätt bidrar varje specialist med sin expertis och insikt, vilket säkerställer att patienten får den bästa och tryggaste behandlingen.

Tandläkaren bedömer den tandmedicinska behandlingen

Tandläkaren genomför en grundläggande bedömning av patientens tandhälsa, inklusive en klinisk undersökning och analys av röntgenbilder, för att besluta om omfattningen av den nödvändiga tandvårdsbehandlingen. Denna information, inbegripet behandlingens förväntade varaktighet och komplexitet, delas med narkosläkaren. Tillsammans diskuterar de eventuella unika aspekter under tandvårdsbehandlingen som kan påverka narkosen, till exempel behov av intubering genom näsan och sättet man kan söva patienten på eller särskilda krav på patientens positionering under proceduren.

Narkosläkaren bedömer patientens hälsotillstånd

Narkosläkaren genomför en omfattande medicinsk bedömning av patienten. Denna baseras på patientens egenrapportering och genomgång av medicinsk historik, nuvarande läkemedel och tidigare erfarenheter med anestesi. Slutligen görs en undersökning av patientens fysiska tillstånd genom ett besök på kliniken, vid vilket särskild vikt läggs vid att identifiera riskfaktorer, såsom hjärt- och luftvägssjukdomar eller allergier, gapförmåga och luftvägar.

Baserat på denna bedömning beslutar narkosläkaren om den mest lämpliga formen för anestesi och utarbetar en detaljerad anestesiplan som integrerar både medicinska och tandmedicinska behov. Om man kommer fram till att patientens hälsoprofil inte lämpar sig för behandling på tandläkarklinik blir alternativet att genomföra behandlingen på ett sjukhus. Detta är dock bara nödvändigt för en mindre andel patienter, omkring 10–15 %.

Gemensamt, tvärvetenskapligt beslut om behandlingsplan

Tandläkaren och narkosläkaren utarbetar en behandlingsplan som tar tillvara både de tandmedicinska och anestesiologiska aspekterna av patientens behandling. Koordinering av behandlingsförloppet säkrar en trygg och effektiv behandling. Detta är en viktig del av rådgivningen och tjänsten som Anestesispecialisten erbjuder.

Det tvärvetenskapliga förhållningssättet säkerställer att alla aspekter av patientens hälsa och säkerhet bedöms grundlig och att behandlingen anpassas efter patientens specifika behov.

Kostnader för narkos

Kostnaden för tandvårdsbehandling under narkos bestäms primärt av omfattningen och varaktigheten av själva tandvårdsbehandlingen. Tandläkaren ger en uppskattning som omfattar både själva behandlingen och tiden den tar, inklusive nödvändiga anestesiläkemedel och utrustning. Narkosteamet tar betalt per timme i tillägg till en grundavgift.

Anestesispecialisten arbetar alltid enligt norsk nationell standard för narkos, en standard som är mycket omfattande och detaljrik och som även uppfyller de svenska kraven, och teamet består därför alltid av både narkosläkare och anestesisjuksköterska.

Hos Anestesispecialisten är vi alltid redo att vägleda dig och ge en detaljerad förklaring av vår prismodell. Genom ett effektivt och gott tvärvetenskapligt samarbete kan vi ge ett säkert och bra tandvårdsbehandlingserbjudande till de patienter som behöver denna typ av anestesi. Kontakta oss gärna för mer information och vägledning.