Mobila narkostjänster, uthyrningsmöjligheter och behörig personal

Anestesispecialisten.se har hållit på med uthyrning av anestesitjänster länge, någon av oss sedan 2007 i Norge. I början drev vi uteslutande narkosverksamhet på tandvårdskliniker till patienter med tandläkarskräck. Efter något år utvidgades vår verksamhet till att omfatta generell kirurgisk verksamhet på privata kliniker, sjukhus och ögonläkare, förutom tandvårdskliniker. Anestesispecialisten.se erbjuder allt inom anestesitjänster och vikarieförmedling, förutom rådgivning vid uppstart av egen anestesiverksamhet. Nu har vi tagit ett steg vidare och upprättat en mobil anestesilösning.

Mobil anestesiavdelning

Vår mobila anestesianordning är utrustad med det som behövs för att utföra generell narkos på ett tryggt och försvarligt sätt. Narkosutrustningen gör det möjligt för oss att kunna erbjuda tjänster till kliniker som har sporadiskt behov av generell narkos, som till exempel tandläkarmottagning med patienter som av olika anledningar inte kan vara vakna under behandling. En mobil anestesianordning öppnar också upp för att vi kan vara flexibla och erbjuda anestesitjänster till kliniker som tidigare inte kvalificerat sig för anestesitjänster på grund av geografisk placering eller sporadiskt behov av anestesitjänster.

Behörig och professionell personal hos Anestesispecialisten

Anestesispecialisten.se erbjuder service av hög kvalitet och ingår enbart samarbete med duktig och professionell personal från Norge och Sverige. Det är viktig för oss att hela vår verksamhet utförs på ett etiskt försvarbart och tryggt sätt. Därför utför vi regelbundet kontroller av vår personal och av utrustningen som används under det anestesiologiska arbetet. Vi följer professionella riktlinjer och följer alltid den norsk standard för anestesi, som är mycket omfattande och bra.

Här kan du läsa mer om norsk standard för anestesi.

Alltid rådgivning och dialog före uppstart av narkosverksamhet

Vi ska alltid driva en professionell verksamhet av hög kvalitet, och det är viktigt för oss att våra samarbetspartner har samma målsättning. Därför har vi alltid en dialog innan vi startar ett nytt samarbete. Vi erbjuder rådgivning om behovsinventering, projektering, inköp, uppstart och drift med alla våra samarbetspartner. Detta är för att försäkra oss om att alla verksamheter som vi samarbetar med drivs med fokus på patientens trygghet. Det är viktigt för oss att vi är eniga om vilken praxis som ska användas. Vi fokuserar också på att våra samarbetspartner följer de fackmässiga riktlinjerna och procedurerna som krävs för att driva anestesiverksamhet på ett tryggt och försvarbart sätt.

Här kan du läsa mer om rådgivning i samband med uppstart av narkosverksamhet. 

Kontakta oss

Behöver du anestesitjänster på din klinik? Ta kontakt med oss via e-post