Flexibla anestesitjänster med mobil anestesianordning

Med vår mobila anestesiutrustning kan vi erbjuda flexibilitet och vara en anpassningsbar samarbetspartner för klinikerna som använder sig av våra tjänster. Erbjudandet innebär likaså att kliniker utan egen utrustning för att utföra full narkos kan erbjuda sina patienter det. Den mobila lösningen är fullt utrustad med all medicinsk utrustning, mediciner, medicinsk gas och nödvändiga förbrukningsartiklar för att utföra generell anestesi. Vår personal packar effektivt upp anordningen, och kan i princip ta med sig den överallt. 

Kostnadseffektiv lösning för kliniker med sporadiskt behov av anestesi

En utmaning vi vet att många ställs inför när det gäller utrustning för användning av anestesi, är att det är en kostsam investering. Den faktiska investeringskostnaden är relativt hög, och därtill kommer resurser för underhåll av utrustningen. Förbrukningsmaterial och läkemedel måste förnyas vid utgångsdatumet samtidigt som kompetensen att kontrollera utrustningen är låg om anestesi inte ingår i klinikens normala verksamhet, som till exempel på en tandvårdsklinik.

Om kliniken bara använder sig av anestesi då och då blir det därför inte nödvändigtvis vare sig lönsamt eller heller helt praktiskt att investera i egen anestesiutrustning. Inte minst för att anordningen och allt förbrukningsmaterial upptar mycket lagerplats. Då kan det vare en bättre lösning att hyra personal och mobil anestesianordning av oss. 

Perfekt för kliniker i övergångsfaser

Flera av de som använder sig av vår mobila anestesianordning idag, är kliniker som befinner sig i en övergångsfas. Det är bra erbjudande för växande kliniker eller de som funderar på att utöka sitt utbud. Vissa önskar testa om full anestesi är något de önskar erbjuda sina patienter. Andra vill veta om efterfrågan kommer att vara tillräckligt stor för att det ska vara hållbart att investera i utrustning på sikt.

Med den mobila anestesianordningen får du möjlighet att pröva dig fram så länge du vill, utan att binda kapital eller fatta förhastade beslut. Vissa anser också att hyra utrustning är den bästa lösningen för de på sikt likaså. 

Det är också möjligt för kliniker som har anestesiutrustning för en enda operationssal att hyra in anestesianordningen och därigenom driva verksamhet i flera behandlingsrum samtidigt. 

Dela på kostnaderna för anestesiutrustningen

När du hyr vår mobila anestesianordning, delar du hellre utrustningskostnaden med andra kliniker som väljer samma lösning. För kliniker med sporadiskt behov av anestesi ger det en lägre kostnad per behandling, vilket lönar sig rent ekonomiskt.

Den mobila anestesianordningen eliminerar också problemet med att förbrukningsmaterial som regel levereras i stora förpackningar. Om kliniken inte använder anestesi så ofta, kan det vara svårt att använda upp materialet innan hållbarhetsdatumet går ut. Det kan också vara svårt att bedöma om utrustning och material är funktionsdugliga när man inte använder det själv dagligen. 

Eftersom anordningen kommer med allt nödvändigt förbrukningsmaterial, är det inte nödvändigt för kliniken att köpa in och lagra det själv. Det sparar både tid, pengar och lagringsutrymme. 

Goda rutiner för träning och användning

För din klinik är det tryggt och enkelt att använda vår anestesipersonal med den mobila anordningen. Du kommer alltid få personal som har fått utbildning och har erfarenhet av att använda utrustningen. Våra vikarier känner också till utrustningen och har goda rutiner för upp- och nedpackning. 

Att hyra en full anestesiutrustningen tillsammans med vår personal är med andra ord tryggt och fungerar som om du hade en egen utrustningen på kliniken. 

Kontakta oss för mer information

Vill du veta mer om att hyra vår mobila anestesianordning snarare än att investera i egen utrustning, eller funderar du på om det kan vara en god lösning för din klinik att hyra anestesipersonal? Kontakta oss gärna för ett trevligt samtal. Du kan skicka oss en e-post eller använda dig av vårt kontaktformulär här.