Användning av narkos vid tandvårdsbehandling

Många vägrar gå till tandläkaren till och med för mindre behandlingar eller enklare undersökningar. Detta är ett mer omfattande och vanligare problem än de flesta har förstått. Ju mer omfattande och obehagligt ingreppet som ska utföras uppfattas, desto naturligare är det att vi är rädda. Att slippa påfrestningen med att vara vaken under ingreppet kan göra processen mer hanterlig för många patienter. För patienter som av olika anledningar inte kan få tandvårdsbehandlingen eller det oralkirurgiska ingreppet utfört i vaket tillstånd, kan det därför vara ett alternativ.

Vi hyr ut professionella anestesiteam till tandvårdskliniker och oralkirurgiska kliniker. Med detta bidrar vi till fler positiva tandläkarupplevelser för patienter över hela landet.

Narkos vid tandvårdsbehandling

När vår verksamhet startade i Norge 2007 som företaget Anestesispecialisten med Stefan Hauptig, bistod vi först och främst med specialistteam inom anestesi vid tandvårdsbehandling. Även om verksamheten har expanderat avsevärt sedan dess, är tandvårdskliniker fortfarande våra viktigaste kunder. Det är därmed ett fält vi har hög kompetens inom.

Till skillnad från en rad andra kirurgiska ingrepp är narkos inte en förutsättning för att en tandvårdsbehandling ska kunna utföras. Vid tandvårdsbehandling används narkos nästan uteslutande för att lugna patienten och få denne att sitta stilla i stolen och hantera själva behandlingssituationen. Oftast används anestesi i kombination med lokalbedövning ( om inte patienten är allergisk mot lokalanestesi). När patienten är medvetslös är det lätt för tandläkaren att ge lokalbedövning, vilket i sin tur medför att lägre doser narkosmedel kan användas, eftersom patienten inte får några smärtimpulser från tänderna. Det ger ett snabbare uppvaknande med få eller inga biverkningar efteråt. 

Förutom vid tandläkarskräck kan narkos passa patienter med stark kräkningsbenägenhet. Det kan också vara välgrundat med generell anestesi då ingreppet är synnerligt långvarigt eller omfattande. Vid fysisk eller psykisk sjukdom som gör ingreppet svårt att genomföra är också anestesi ett alternativ. Tandvård av barn kan av och till vara omöjligt om inte barnet är klart för att samarbeta. Vi har omfattande erfarenhet av narkos på barn till tandbehandling i Norge. 

Anestesi vid tandläkarskräck

När vi tänker på användning av anestesi vid tandvårdsbehandling, är tandläkarskräck den oftast förekommande orsaken. Tandläkarskräck är något många brottas med, och patienter med den här typer av ångest är ängsligare än många andra patienter.

Att använda anestesi gör det möjligt att utföra ingrepp utan smärta, vilket förhindrar att tandläkarskräcken förvärras. Det botar dock sällan tandläkarskräcken, utan eliminerar problemet på kort sikt. Helst skulle vi vilja bidra till en mer permanent behandling. Kognitiva behandlingsmetoder som exponeringsterapi har visat sig ha god effekt. 

Vi samarbetar i Oslo med länskommunala TOO team (psykologscenter) som behandlar med denna metod. Här är narkosen endast en liten pusselbit i ett stort pussel. 

Patientgrupper med speciella behov

Patienter med rädsla för att gå till tandläkaren kan vara en utmanande patientgrupp, eftersom det finns flera orsaker till att patienter finner situationen svår. Det ställer högre krav på teamet som är inblandad i behandlingen. Vid tandvårdsbehandling tar gärna narkosläkaren en större roll, utöver att sköta anestesin. Det är lika viktigt att kommunicera med patienten på rätt sätt för att få patienten att känna sig trygg och avslappnad. 

Vår långa erfarenhet av att bistå små och stora tandvårdskliniker med anestesi är en fördel när patienter med speciella behov ska behandlas. Vi gör alltid vårt yttersta för att underlätta behandlingsförloppet så att den enskilde patienten känner sig bekväm och omhändertagen.

Vi gör tandläkarbesöket till en positiv upplevelse

Tandläkarskräck är många gånger resultatet av tidigare upplevelser. Om du har haft en negativ upplevelse hos tandläkaren, förväntar du dig förmodligen att nästa besök ska vara lika obehagligt. Vi önskar bidra till att ändra på dessa förväntningar, och göra tandläkarbesöket till en trevlig och positiv upplevelse. Detta gör vi genom god information och behandling, utöver att bygga förtroende hos patienten. 

På det här sättet kan också anestesi skapa en positiv upplevelse hos tandläkaren som kan fungera som motvikt mot tidigare traumatiska upplevelser. Om det är detta som krävs för att få patienten att sätta sig i tandläkarstolen, och sedan lämna kliniken med en känsla av att det var enkelt och smärtfritt, kommer anestesin bidra till att tandläkarbesöket kanske inte känns lika skrämmande nästa gång. 

Vill du veta mer om anestesi vid tandvårdsbehandling kan du skicka oss en e-post