Rädsla för tandläkaren eller annat behov av bedövning?

Många av patienterna vi möter har tandläkarskräck eftersom vi traditionellt har arbetat på tandläkarmottagningar. Med hjälp av narkos kan vi erbjuda dig tandvård där du upplever mindre oro och smärta. På våra samverkande tandkliniker är det normalt kort väntetid och du får snabb hjälp. Vi möter alltid patienten med respekt, erfarenhet och expertis.

Annan typ av behandling

Behöver du bedövning för annan typ av behandling har vi även samarbeten med ögonkliniker, ortopeder, urologer och en IVF-mottagning med gynekologer. Vi kan även inrätta missbrukstjänster på andra kliniker om behov finns.

Kontakta någon av våra samverkande kliniker för hjälp eller kontakta oss direkt så tar vi reda på hur vi kan hjälpa dig.

Hur kan Anestesispecialisten.se hjälpa dig som patient?

Vi kan erbjuda följande tjänster till din behandlare:

  • Anestesi på kliniken med mobila anestesiteam som har all utrustning och mediciner med sig.
  • Hyra ut personal
  • Sköta anestesiutrustning som finns på kliniken.


Ta kontakt så kan vi diskutera möjliga lösningar anpassade till dig som patient.

Vi erbjuder en helhetslösning för anestesitjänster, med behovsinventering, planering, uppstart, drift och effektiv organisation. Vi har även en mobil anestesirigg, så att vi kan komma till din klinik med all nödvändig utrustning. Detta ger ökat värde och effektivitet, både för patienter och klinikägare!