Här kan du läsa mer om anestesi

Vad är anestesi, när används det och varför?

Det här undrar våra narkospatienter om angående narkos

Det här händer under behandlingsdagen