Här kan du läsa mer om anestesi

Sedering vid ägguttag är ett tryggt alternativ till lokalbedövning

Modern narkos är tryggt

Inte vara ensam de första 24 timmarna efter narkos

Marianne lider av tandläkarskräck

Biverkningar efter narkos

Barn och narkos

Vad är anestesi, när används det och varför?

Det här undrar våra narkospatienter om angående narkos

Det här händer under behandlingsdagen