FAQ's

Är anestesi farligt?

Kirurgiska ingrepp innebär alltid en viss osäkerhet. Risken i samband med anestesi är relaterad till vilken typ av operation som ska utföras och patientens hälsa i utgångspunkt.

Därför gör vi alltid en medicinsk bedömning av patienten innan den godkänns för anestesi. Denna bedömningen, tillsammans med moderna anestesimetoder gör att risken skador eller komplikationer av olika slag för de patienter vi tar emot för behandling är mycket liten.

Norge har  en av världens bästa standarder för anestesi. Eftersom den är så detaljerad och genomarbetad använder vi den som utgångspunkt för vårt arbete i Sverige, så du är i trygga händer.

Är det fara för att jag vaknar upp under narkosen?

Nej, det är extremt osannolikt att du som patient upplever det som kallas för «awareness»- ett tillstånd där du är medveten ( altså inte tillräckligt djup anestesi ) men inte i stånd till att röra dig ( på grund av att du inte kan använda din viljestyrda muskulatur).

Det kommer alltid att finnas två narkoskunniga personer närvarande under operationen som övervakar dig och ser till att du ligger i djup sömn under hela ingreppet.

Vi använder normalt sett inte heller mediciner som förlamar muskulaturen. Därför är risken för awareness extremt liten.

Hur går det till att få anestesi?

Vanligtvis somnar patienten genom att narkosperaonalen ger narkosmedel tillsammans med starka smärtstillande mediciner ( opiater) via en venkanyl. Om du tycker att det är obehagligt att sätta in venkanylen kan ett lokalbedövningsplåster användas.

För de patienter som är extremt rädda för nålstick kan vi även i förväg använda olika typer av nässpray som har smärtstillande och lugnande effekt.

I speciella fall kan du sövas med hjälp av narkosgas som tillförs via en mask. Den metoden har vi dessvärre inte på alla kliniker eftersom det ställer lite större krav till utrustningen, med fastmonterad narkosapparat och utsug för narkosgaser, som normalt sett finnes på alla sjukhus.

Måste jag fasta i förväg?

Ja, det är viktigt att du inte äter och dricker före narkos enligt gällande riktlinjer.

Du kan inte äta mat eller konsumera mejeriprodukter de sista 6 timmarna innan narkosen. Du kan dock dricka klara vätskor ( saft, vatten, kaffe eller te utan mjölk) fram till 2 timmar innan narkosen.

De sista 2 timmarna ska du inte äta eller dricak någonting alls, inte heller, röka, snusa eller tugga tuggummi.

Det är samtidigt viktigt att inte fasta överdrivet länge innan du går i narkos, eftersom det kan öka risken för illamående och trötthet efter uppvaknandet. Följ  fastetiderna så precist som möjligt så att vi kan genomföra behandlingen som planlagt men med så lite obehag som möjligt för dig.

Vad händer när jag sover?

När du är i narkos kommer du att vara i ett medvetslöst tillstånd, och anestesiteamet övervakar dina vitala funktioner som puls, blodtryck och andningen.

Du får en kontinuerlig infusion av narkosmedel och smärtstillande som håller dig sövd och smärtfri under hela operationen.

När du vaknar minns du ingenting från den tidsperioden då du var i narkos.

Vad händer när jag vaknar?

När du vaknar är det normalt att du känner dig lite förvirrad, eftersom du inte kommer ihåg någonting. Du kommer att vila på kliniken i cirka en halvtimme till en timmes tid för att återhämta dig ordentligt efter narkosen.

Det är nödvändigt och ett krav från narkosteamet  att någon kommer och hämtar dig på kliniken efter narkosen. Denna person kommer att få med all viktig information som är relevant för dig, eftersom narkosen försämrar minnet ditt betydligt under resten av dagen.

Normalt ringer kliniken dig även dagen efter för att ge dig information om hur behandlingen gått, eftersom du normalt sett inte kommer ihåg detta.

Vad är de vanligaste biverkningarna av anestesi?

Allvarliga biverkningar är mycket sällsynta, men det är normalt att vara trött och lite förvirrad efter anestesien. Vissa kommer också att uppleva muskelryckningar då kroppen skall få upp värmen upp efter narkosen. Några blir illamående, men det är mycket ovanligt.

Anestesi ger tillfälligt nedsatt omdömmesförmåga, hos alla. Du skall därför undvika att fatta viktiga beslut denna dagen och du får inte heller köra bil samma dag som du har varit i narkos eftersom din reaktionsförmåga också är nedsatt.

Jag är rädd för tandläkare, kan jag få narkos?

Ja, anestesi kan användas vid tandbehandling om det är svårt eller omöjligt att genomföra behandlingen med lokalbedövning eller med hjälp av ångestdämpande tabletter eller lustgas.

Detta förutsätter givetvis att din tandklinik erbjuder generell anesestesi och att du är godkänd för detta av den ansvariga anestesiläkaren.

Om din tandläkare inte har narkosutrustning på kliniken sen tidigare kan de kontakta oss, så kan vi komma till din klinik med vår mobila narkosrigg.

Vad händer om jag behöver gå på toaletten under narkos?

Så länge du sover kommer urinblåsan normalt inte att tömmas, men det förekommer då och då, så det kan vara bra att ta med ekstra kläder. För att undvika det bör du gå på toaletten precis innan du blir lagt i narkos.

Ibland är det svårt att kissa efter narkosen och man måste därför göra detta innan man går hem från kliniken, så vi vet att det fungerar som det skall.

Vilka patienter kan inte få anestesi?

När man lägger en patient i narkos för en given behandling är ambitionen att hälsovinsterna av behandlingen ska vara försvarbara i förhållande till den risk som ingreppet och narkosen innebär.

Vi sätter alltid patientens hälsa främst och ibland ser vi oss tvingade att avvisa patienter. Som regel kommer ett avslag att bero på faktorer som har att göra med patientens hälsa eller att kombinationen av att en liten hälsovinst av ingreppet gör en eventuell risk som är förbunden med narkosen framstår som oförsvarlig.

Att vi avvisar patienter där riskenenligt vår mening är för hög , är förklaringen bakom att vi kan säga att bedövning hos oss är säker. Vi tar inga onödiga eller oförsvarbara risker för våra patienter.

Alla avslag har en individuell förklaring och det är alltid fritt fram att ifrågasätta det. Läs mer om det här.