FAQ

Innehållsförteckning

Är anestesi farligt?

Kirurgiska ingrepp medför alltid en viss osäkerhet och risk i samband med anestesi är som utgångspunkt kopplad till vilken typ av operation som ska utföras och patientens hälsa.

Därför gör vi alltid en bedömning av patienten innan de godkänns för anestesi. Den bedömningen tillsammans med moderna anestesimetoder gör att risken för de patienter vi tar emot för behandling är mikroskopisk.

I Norge har vi även en av världens bästa standarder för anestesi.

Läs mer om den norska standarden för anestesi här.

Finns det risk att jag vaknar under narkosen?

Nej, det är extremt osannolikt. Det kommer alltid att finnas två narkosläkare närvarande under operationen som övervakar patienten och ser till att du sover i djup sömn under hela ingreppet.

Vi använder inte heller ämnen som rutinmässigt förlamar muskulaturen, så att risken för detta minskar kraftigt av den anledningen.

Hur går det till under insomningen?

I regel sövs du genom att få bedövningsmedel tillsammans med ett kraftfullt smärtstillande medel via en venkanyl. Om du tycker att det är obehagligt att få venkanylen insatt kan lokalbedövningsplåster användas.

För de patienter som är rädda för nålar kan vi även använda olika typer av nässpray i förväg som har en smärtlindrande och lugnande effekt.

I speciella fall kan du sövas med hjälp av narkosgas som tillförs via en mask. Sedan finns det lite mer restriktioner för vilka mottagningar vi kan utföra bedövningen eftersom det kräver specialutrustning, men det kan vi göra om det är överenskommet i förväg.

Måste jag fasta i förväg?

Ja, det är viktigt att du inte äter eller dricker före en bedövning enligt gällande riktlinjer.

Du får inte äta fast föda eller konsumera mjölkinnehållande produkter under de sista 6 timmarna före narkosen.

Under de senaste 2 timmarna får du inte konsumera något, röka, sniffa eller tugga tuggummi.

Det är ändå viktigt att inte fasta överdrivet länge innan man går i narkos, eftersom det kan öka risken för illamående och trötthet efter uppvaknandet. Observera därför fastetiderna så exakt som möjligt, då får du det bästa.

Vad händer när jag sover?

Medan din kropp är sövd kommer du att vara i ett medvetslöst tillstånd och anestesiteamet kommer att kontrollera dina vitala tecken som puls, blodtryck och andning.

Du kommer att få en kontinuerlig tillförsel av bedövningsmedel och smärtstillande medel som håller dig sövd under hela operationen.

När du vaknar minns du ingenting från den perioden du var under narkos.

Vad händer när jag vaknar?

Efter att ha vaknat är det normalt att känna sig lite förvirrad, eftersom man inte kommer ihåg någonting. Du kommer att vila på kliniken i cirka en halvtimme till en timme för att återhämta dig ordentligt från narkosen.

Det är nödvändigt att någon kommer och hämtar dig efter operationen. Denna person kommer att förses med all viktig information som du kanske inte kan ta med dig just nu.

Normalt ringer kliniken dig även dagen efter för att ge dig information om hur behandlingen gått, eftersom du normalt sett inte kommer ihåg detta från dagen innan.

Vilken typ av biverkningar kan jag uppleva?

Allvarliga biverkningar är mycket sällsynta, men det är normalt att uppleva trötthet och förvirring efter en bedövning. Vissa kommer också att uppleva lätta muskeldarrningar då kroppen vill värma upp efter bedövningen. Vissa människor känner sig illamående, men detta är mycket sällsynt.

Anestesi försämrar tillfälligt omdömet, hos alla. Du ska därför undvika att behöva fatta viktiga beslut den här dagen och du får inte heller köra bil samma dag som du har blivit sövd, eftersom din reaktionsförmåga också är nedsatt.

Jag har tandläkarskräck, kan jag få bedövning?

Ja, anestesi kan användas för tandvård om det är utmanande att genomföra behandlingen med lokalbedövning. Detta förutsätter naturligtvis att din tandklinik erbjuder bedövning och att du är godkänd för detta.

Vad händer om jag behöver gå på toaletten under narkosen?

Så länge du sover kommer urinblåsan normalt inte att tömmas, men det händer ibland, så det kan vara bra att ta med en förändring. För att undvika obehag i samband med detta måste du gå på toaletten direkt innan du somnar.

Ibland är det svårt att kissa efter narkos och du måste därför få detta gjort innan du går hem, så att vi vet att det fungerar.

Vem är inte godkänd för anestesi?

När man lägger en patient i narkos för en behandling är det med ambitionen att hälsovinsten av behandlingen ska vara försvarbar i förhållande till den risk som ingreppet och narkosen innebär.

Vi sätter alltid patientens hälsa först och ibland måste vi avvisa patienter. Som regel kommer ett avslag att bero på faktorer som har att göra med patientens hälsa eller att kombinationen av små hälsovinster av ingreppet gör en eventuell risk oförsvarlig.

Anledningen till att vi avvisar patienter där risken är för hög enligt vår mening är att vi kan säga att anestesi hos oss är säkert.

Vi tar inga onödiga risker med våra patienter.

Alla avslag har en individuell förklaring och det är alltid gratis att bedömas.

Undrar du över något annat?

Innehållsförteckning