När du vaknar från narkosen

Att vakna upp från narkos är en upplevelse som varierar från person till person. Många kan känna sig trötta eller förvirrade direkt efter att de vaknat upp. När vi ger narkos hos tandläkaren använder vi lokalanestesi. Då blir behovet av andra smärtstillande och narkosläkemedel lägre, så att patienten vaknar snabbt och återhämtar sig fort.

Vid narkos hos tandläkaren används ofta lokalbedövning och lägre doser anestesiläkemedel och smärtstillande läkemedel. Eftersom man använder mindre av de starkare anestesiläkemedlen vaknar patienten ganska snabbt efter operationen. Detta leder till kortare tid i uppvakningsrummet och en snabbare återgång till normalt medvetande. Patienten upplever ofta färre biverkningar som trötthet, illamående och förvirring, vilket är vanligt efter generell anestesi.

Vissa upplever smärtor från operationssåret, och vissa kan få biverkningar som frusenhet eller öm hals. Om du upplever någon av dessa biverkningar kommer anestesiläkaren att ge läkemedel för att du ska känna dig bättre.

Illamående är ovanligt med moderna narkosläkemedel, i synnerhet i kombination med förebyggande behandling.


Råd mot besvär i näsa och hals

Det är standard att använda ett rör som narkosteamet andas genom, (ofta via näsan) under generell anestesi för att patienten ska andas bra och för att undvika att främmande föremål kommer ner i lungorna.

Endotrakealtuben, som röret heter, kan irritera struphuvudet och luftröret, vilket kan ge ömhet i halsen efter operationen. Ömheten eller obehaget är oftast milt och går över av sig själv inom några dagar.
Under tiden kan detta hjälpa:

● Varm dryck, men inte för varm, för att lindra halsen.
● Halstabletter eller spray kan lindra smärta och irritation.
● Drick mycket för att förhindra torrhet i halsen.
● Undvik rökning och exponering för irriterande ämnen eftersom detta kan förvärra halsirritation.

Patienten kan uppleva ömhet i näsan och det händer att patienter får lite näsblod till följd av slangen. Denna biverkan är oftast mild och övergående. För att minimera biverkningar används salvor som innehåller lokalbedövande läkemedel och försiktig teknik under intubering. Vid ömhet eller näsblod kan det hjälp att hålla huvudet högt, undvika nysning eller kraftig utblåsning genom näsan. En saltvattenspray som ger fukt kan lindra.


Patienterna övervakas efter narkos

Från att patienten läggs i narkos tills hen vaknar upp övervakas vitala tecken som hjärtfrekvens, blodtryck, syrgasmättning och andning noga under hela proceduren för att se till att patienten är stabil.

Mot slutet av en operation reduceras eller stoppas tillförseln av anestesiläkemedel. De slangar som anestesiteamet ventilerar patienten med avlägsnas när patienten andas för egen maskin och visar tecken på uppvaknande.

Efter ingreppet flyttas patienten till ett uppvakningsrum där medicinsk personal fortsätter övervakningen. Om patienten behöver det ges smärtstillande och/eller läkemedel mot illamående för att hantera eventuella biverkningar och obehag.