Varierande uppdrag hos Anestesispecialisten

Som narkosläkare eller anestesisjuksköterska hos Anestesispecialisten får du tillgång till ett brett urval av uppdrag på både privata och offentliga kliniker. 
– Jag får arbeta varierat samtidigt som jag kommer i kontakt med olika miljöer och utmaningar, säger narkosläkaren Jan Erik Nilsen.

De första åren levererade Anestesispecialisten narkostjänster till små, privata tandvårdskliniker, i synnerhet för att hjälpa patienter med tandläkarskräck, sprutskräck eller liknande utmaningar.

Över tid har tjänsterna utvecklats till att inkludera kliniker som sysslar med ögonoperationer, ortopedi, urologi, gynekologi, plastikkirurgi, IVF-behandlingar samt offentliga tandvårdskliniker och sjukhus.

Jan Erik Nilsen är narkosläkare och har arbetet med akutmedicin i över 30 år. Han har arbetat som narkosläkare på sjukhus, i ambulansflyg, sjukvårdshelikopter och bilambulans. Nu tar han extrapass för Anestesispecialisten.

– Som narkosläkare utför jag anestesi för patienter som behöver det. Jag bedömer patientens medicinska historik och tillstånd noga för att välja en passande anestesimetod, vare sig det är lokalbedövning, sedering eller generell anestesi, berättar Jan Erik.

– Att jobba på både privata och offentliga kliniker ger möjlighet till variation, samtidigt som jag kommer i kontakt med olika miljöer och utmaningar. Det är aldrig en tråkig dag på uppdrag med Anestesispecialisten.

Anestesiuppdrag på tandvårdskliniker

Anestesispecialisten har lång erfarenhet av att behandla patienter som kräver narkos för olika tandvårdsbehandlingar, från mindre ingrepp till mer omfattande procedurer.

– Det är väldig många människor som lider av dålig tandhälsa för att de inte klarar av att genomföra en tandläkarundersökning. Det kan bero på tandläkarskräck, rädsla för smärta, kraftig kräkreflex eller andra utmaningar som gör ett tandläkarbesök besvärligt. Narkos under tandvårdsbehandling kan därför vara lösningen för dessa patienter, förklarar Jan Erik.

– Jag samarbetar med tandläkaren för att säkerställa att patienterna är bekväma och smärtfria genom hela behandlingsprocessen. Personligen tycker jag det är väldigt givande att möta nya patienter och ge dem en god och trygg upplevelse.

Genom Anestesispecialisten arbetar du på både privata och offentliga tandvårdskliniker, med behandling av både vuxna och barn.

Kirurgiska klinker ger uppdrag inom flera områden

Anestesispecialisten är en totalleverantör av anestesitjänster och narkosverksamhet till ett brett urval av kirurgiska klinker. Uppdragen varierar från mindre ingrepp till mer komplexa operationer inom områden som ortopedi, plastikkirurgi, ögonkirurgi, urologi (små och stora operationer inklusive cancerkirurgi), ryggkirurgi, gynekologi och IVF-behandlingar.

Med en omfattande erfarenhet av både privat och offentlig hälso- och sjukvård har Anestesispecialisten etablerat sig som en stabil partner för många vårdinstitutioner. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för anestesi och sedering som uppfyller den enskilda klinikens särskilda behov, samtidigt som vi säkerställer patientsäkerhet och högkvalitativa tjänster.

– En viktig del av mitt arbete är att hantera anestesi för barn. Att arbeta med barn kräver ett särskilt tillvägagångssätt. De kan vara oroligare inför medicinska ingrepp. Det är viktigt att lugna patienten och förklara vad som kommer hända så att de förstår och känner sig trygga, säger Jan Erik.

Bekanta dig med olika sjukhus genom uppdrag för Anestesispecialisten

Uppdrag på sjukhus genom Anestesispecialisten öppnar upp en unik möjlighet att utforska olika medicinska miljöer och arbetskulturer, något som bidrar till att vidga din kliniska horisont och kompetens.

– Varje uppdrag ger en unik möjlighet att möta nya utmaningar och att lära sig något nytt, oavsett om det rör sig om akutmedicinska situationer eller avancerade kirurgiska procedurer. Detta förbättrar inte bara dina färdigheter, utan ger dig även en ovärderlig insikt i olika patientgrupper och behandlingsmetoder, berättar narkosläkaren.

På sjukhusuppdrag får du möjlighet att arbeta med särskilda populationer, inklusive barn och patienter i högre ASA-klasser, efter noggrann bedömning.

Mobila narkosenheter är en del av erbjudandet

För små kirurgiska kliniker är det besvärligt att driva en egen anestesiverksamhet. Därför erbjuder Anestesispecialisten en tjänst med mobila narkosriggar.

Anestesispecialistens mobila anestesirigg är en inrättning som inkluderar all utrustning som krävs för att kunna söva en patient.

Uppdrag med mobila narkosriggar kan variera från kortare ingrepp till längre procedurer på olika anläggningar.

Professionell utveckling

Uppdrag genom Anestesispecialisten ger dig ständig professionell utveckling genom olika kliniska utmaningar. Du kommer hantera olika miljöer och patientgrupper, från rutinmässiga tandvårdsbehandlingar till komplexa kirurgiska ingrepp. Detta stärker dina anestesifärdigheter och ger betydande erfarenhet. Samtidigt erbjuder Anestesispecialisten samarbete och erfarenhetsutveckling med andra yrkesgrupper som främjar både professionell tillväxt och arbetstillfredsställelse.