Uppdrag på både tandläkarkliniker och kirurgiska kliniker för Anestesispecialisten

Anestesispecialisten erbjuder en unik och varierad arbetsplats för anestesipersonal. Vi har under åren etablerat ett brett nätverk av samarbetspartner. Våra anställda får därför kompetens inom en rad olika områden.

Anestesispecialisten började med att erbjuda narkos till vuxna, friska patienter vid privata tandvårdskliniker. Under 2016 ingick vi ett samarbete med offentlig tandvård och utökade våra tjänster till att inkludera narkos för friska barn ner till 3 års ålder.

Därefter har vi utökat vårt utbud och erbjuder nu anestesitjänster på kliniker inom flera medicinska områden

  • allmän kirurgi
  • urologi
  • ortopedi
  • handkirurgi
  • ögonkirurgi
  • ryggkirurgi
  • koloskopi
  • gastroskopi
  • gynekologi och IVF-behandlingar.

Ibland utför vi uppdrag inom medicinska specialiteter på offentliga sjukhus. Vi är stolta över att kunna erbjuda våra tjänster till ett stort antal patientgrupper.

Ledning med erfarenhet

Vår VD, Stefan Hauptig, är anestesiolog med lång och bred erfarenhet från offentlig och privat sektor i både Norge och Sverige. Han brinner för trygg och förutsägbar användning av anestesitjänster med patienten i fokus. 

Varierade uppdrag ger god professionell utveckling

Våra narkosteam är kända för att kunna anpassa sig efter olika arbetsmiljöer och trivs i olika kliniska miljöer. Detta lägger grunden för kontinuitet och kvalitet i våra anestesitjänster där professionalitet, samarbete och omtanke om patienten utgör grundpelarna.

Som en del av vårt team arbetar du i en dynamisk och varierande miljö som omfattar ett brett spektrum av medicinska fackområden, från grundläggande tandvårdsbehandlingar till avancerade kirurgiska procedurer. Vår personal kan utveckla sina färdigheter och erfarenheter i många olika omgivningar. Kontakta oss gärna för ett icke-bindande samtal.