En dag på jobb hos Anestesispecialisten

Det är onsdag morgon och ett av narkosspecialistens team gör sig redo för en dag på en tandvårdsklinik i Oslo. Idag väntar två patienter som båda är oroliga inför tandvårdsbehandling och har oral sprutskräck. Därför är narkosen avgörande för att tandvårdsbehandlingen ska kunna utföras. Den ena ska göra ett mindre ingrepp, och för den andra väntar en mer omfattande behandling.

Det är givande att arbeta för Anestesispecialisten och arbetsdagen präglas av professionalism och samarbete. Teamet består alltid av en anestesisjuksköterska och en narkosläkare som båda är erfarna och specialiserade inom hantering av både rutinmässiga och komplexa narkosförfaranden. Patientomsorg är viktigt och patientens säkerhet och komfort kommer alltid i första hand.


Hämtning av medicinsk utrustning

Anestesispecialistens mobila anestesirigg omfattar all nödvändig medicinteknisk utrustning och alla läkemedel som behövs för att utföra generell anestesi på ett tryggt och ansvarsfullt sätt.

Dagen börjar med att hämta utrustningen på Anestesispecialistens lager som ligger i centrala Oslo. Detta inkluderar anestesiriggen, läkemedel och andra nödvändiga tillbehör.

Alla som arbetar för Anestesispecialisten genomgår utbildning i användning av den mobila anestesiriggen. När ett team är på uppdrag kommer minst en i teamet att ha lång erfarenhet av användning av utrustningen.

Anestesispecialistens vd och narkosöverläkare, Stefan Hauptig, har på förhand förberett och kontrollerat utrustningen och läkemedlen som teamet behöver för uppdraget. Allt är klart och teamet arbetar effektivt för att få in utrustningen i bilen. Att lasta in utrustningen tar inte mer än fem minuter.


På kliniken

Vid ankomst till kliniken mottas Anestesispecialistens team varmt av de anställda. Det trevliga välkomnandet skapar omedelbart god stämning och lägger grunden för en produktiv arbetsdag med fokus på att leverera medicinsk behandling i toppklass. Båda teamen har ett gemensamt mål, vilket är att sörja för patientens välmående och komfort, något som stärker det goda samarbetet mellan de olika parterna på kliniken.

I behandlingsrummet sätter Anestesispecialistens team upp den mobila anestesiriggen. Detta tar knappt 15 minuter. Narkosläkaren och anestesisjuksköterskan hjälps åt med att göra i ordning anestesiriggen, utrustningen och läkemedlen. Annars är fördelningen av arbetsuppgifter väldigt likt den som förekommer på sjukhus.

Båda teamen samlas för en genomgång av dagens planerade förfaranden. De går igenom varje patients vårdhistorik, identifierar eventuella särskilda behov och fastställer metoden för narkosen.

För Anestesispecialistens team kommer patienternas säkerhet alltid i första hand. Alla patienter måste därför genomgå en grundlig riskbedömning och får klartecken av Anestesispecialistens vd och narkosöverläkare, Stefan Hauptig, innan de bokas in för narkos. Främst behandlas patienter i ASA-klass 1 och 2 ute på klinik.


Möte med patienten

Dagens patienter känner båda oro inför tandvårdsbehandlingen och lider av oral sprutskräck. Därför är de beroende av anestesitjänsterna för att tandvårdsbehandlingen ska kunna utföras. Från tidpunkten när patienten anländer fokuserar anestesiteamet på att bygga upp ett förtroende genom att lyssna på patientens funderingar och förklara narkosprocessen på ett lugnt och tryggt sätt. De är noga med att besvara alla frågor. Detta minskar patienternas orosnivå inför ingreppet.

Patientkommunikation är en viktig komponent i arbetet hos Anestesispecialisten. Trygghet och tillit är avgörande för patienter som är rädda för tandvårdsbehandling och sprutor i munnen.

Under narkos vid tandvårdsbehandling finns ett behov av god åtkomst i munnen. Teamet använder därför ofta nasal endotrakealtub för att säkra fria luftvägar och bistå med ventilation under narkosen. Narkosläkaren kommer därför under det inledande samtalet att fråga vilken näsborre patienten andas bäst med för att kunna välja den som lämpar sig bäst för intubering.


Under behandlingen

I behandlingsrummet råder en positiv och lugn stämning medan patienten är under narkos. Medicinska protokoll följs noggrant för att säkerställa patientens säkerhet under hela behandlingen. Anestesiteamet och tandläkarklinikens personal arbetar bra ihop. Samspelet präglas av en god stämning som speglar professionalism och omsorg för patienten.

Under behandlingens gång turas anestesisjuksköterskan och narkosläkaren om att ta korta pauser för att kunna ta en kopp kaffe och äta lite. Dessa pauser hjälper teamet att upprätthålla koncentrationen och energinivån under dagen. Arbetet kräver en hög grad av koncentration och yrkeskompetens. Teamet måste hela tiden vara beredda på att omedelbart reagera om något oväntat skulle inträffa.


Efter behandling

Efter att tandvårdsbehandlingen har slutförts övervakas patientens uppvaknande från narkosen. Innan de väcker patienten och avlägsnar den nasala endotrakealtuben kontrollerar narkosläkaren att det inte finns rester kvar från tandläkarens arbete i munhålan.

Patientens välmående och komfort är fortsatt det främsta fokuset efter narkosen. När patienten har vaknat till lite flyttas hen till ett annat rum.

Båda teamen ställer iordning behandlingsrummet inför nästa patient som ska få narkos. Iordningställandet inkluderar en grundlig rengöring och desinficering av alla ytor och all utrustnings om har använts. Detta görs för att upprätthålla en steril och säker miljö. Anestesiutrustning och -instrument kontrolleras noga för att säkerställa att allt är i perfekt skick och klart för nästa ingrepp. Engångsutrustning ersätts medan flergångsutrustning steriliseras enligt gällande protokoll.

Teamet ser även till att alla nödvändiga narkosläkemedel och förbrukningsmaterial är påfyllda och lättillgängliga. Övervakningsutrustningen testas för att bekräfta att den fungerar korrekt.

Efter dagens sista patient är det dags för nedriggning och att lämna tillbaka utrustningen på lagret. Narkosläkaren och anestesisjuksköterskan samarbetar som vid uppriggningen.

Teamet tar sig även tid för en kort rapportering för att diskutera dagens händelser och eventuella förbättringspunkter. Detta systematiska tillvägagångssätt säkerställer att Anestesispecialistens team hela tiden utvecklas och blir bättre i sitt samarbete.


Att jobba för Anestesispecialisten

Att jobba hos Anestesispecialisten innebär mer än att bara utföra medicintekniska förfaranden. Det handlar även om att göra skillnad i patienternas liv genom att erbjuda dem en trygg och komfortabel upplevelse under behandling. För många patienter kan detta vara en vändpunkt i deras förhållande till tandhälsa och bidra till att övervinna rädsla. Detta bidrar inte bara till omedelbar förbättring av patientens fysiska välmående, utan även till långsiktigt positiva förändringar i psykisk hälsa och livskvalitet.

Att jobba för Anestesispecialisten är både yrkesmässigt lärorikt, rolig och mycket givande. Om du vill göra skillnad och ser fram emot nya utmaningar kan du kontakta oss här.