Äkta samarbete när du jobbar för Anestesispecialisten

Våra anestesiteam är kompakta och välfungerande. Alla har en betydande roll, samtidigt som vi hjälper varandra.

På uppdrag för Anestesispecialisten kommer du i regel att vara en del av ett litet, men robust team som erbjuder anestesitjänster på kliniker.

För att ge effektiva och säkra anestesitjänster har varje enskild person i teamet eget ansvar och en avgörande roll. Alla i teamet deltar aktivt genom hela arbetsprocessen. 

Teamet samarbetar med viktiga uppgifter

Anestesispecialisten arbetar enligt norsk standard för anestesi, en standard som är gott etablerad, mycket omfattande och detaljrik och som även uppfyller de svenska kraven.

Teamet består därför alltid av både narkosläkare och anestesisjuksköterska. Den traditionella indelningen mellan narkosläkare och anestesisjuksköterska är dock mindre synlig hos oss, när det gäller praktiskt arbete.

Vi praktiserar ett flexibelt tillvägagångssätt där delat ansvar för utförandet och aktivt deltagande är centralt för ett bra arbetsflöde.

Detta innebär att teamets deltagare samarbetar kring uppgifter som montering och nedpackning av utrustning, kontroll av varulager och beställningar, blandning av läkemedel, förberedelser och iordningställande före och efter ingrepp, samt kontroll av hjärtstartare och akututrustning. 

Det medicincka ansvaret för behandlingen är dock alltid anestesiläkarens.

Kontinuerlig utvärdering och anpassning

För att uppfylla utmaningarna i mindre kliniska miljöer är det viktigt att teamet ständigt bedömer situationen och anpassar sig efter behov. Det innebär att ha ingående kännedom om lokaler, personal, tillgänglig utrustning och var denna finns.

Ett lyckat utförande av anestesitjänsten är beroende av att teamet är förberett på allt som kan tänkas hända. Detta kräver en genomsam insats av hela teamet med ständig utvärdering och kontinuerligt lärande som viktiga faktorer.

Arbetsglädje och professionell utveckling

En samarbetsorienterad miljö skapar inte bara en mer givande och roligare arbetsdag, utan även en positiv arbetsmiljö. Den ömsesidiga tilliten och samarbetsförmågan tvärs över yrkesgränserna är avgörande för vår goda arbetsmiljö.