Narkosläkaren Sigrun arbetar via oss efter pensioneringen

Välskött och välorganiserat med hög kvalitet och säkerhet

Sigrun Hallberg har arbetat som narkossköterska på Aneste i 5 år.

Jag trivs väldigt bra med de olika uppdragen som tilldelas, intressanta arbetsuppgifter med en trygg patient i fokus. Överallt träffar jag duktiga kollegor i en trevlig miljö.

Aneste är välskött och välorganiserad med hög kvalitet och säkerhet. Webbsystemet är funktionellt och ger oss användare en god överblick över tilldelade uppdrag.

Sigrun Hallberg
Anestesisjuksköterska