Narkosläkare Anders Aasheim gillar vår mobila rigg

God patientsäkerhet och kvalitet vid behandling av patienter under narkos

Jag heter Anders Aasheim, är narkossköterska, och har arbetat på Anestesisspesialisten.no sedan starten. Jag arbetar främst som anestesisjuksköterska på Oslo Universitetssjukhus Rikshospitalet, men har under många år gjort uppdrag åt Anestesispesialisten.no.

Anestesispesialisten.no har utvecklat mycket bra kvalitetssystem som säkerställer bra och flexibla lösningar både för att boka uppdrag, och utföra uppdragen med bra beskrivningar av utrustning och rutiner på de olika kliniker där anestesi levereras.

Anestesispesialisten.no har arbetat systematiskt med att standardisera utrustning och rutiner, så att leveransen av narkos på klinikerna är förutsägbar och standardiserad, trots ett stort antal klienter. Jag måste också nämna den geniala transportabla anestesiriggen som är designad för att kunna ta runt till alla klienter som inte har satt in sin egen anestesiutrustning.

Denna rigg överträffar det mesta av den anestesiutrustning jag använt under mina 20 år som anestesisjuksköterska inom den offentliga och privata vården. Goda rutiner och standardisering ger god patientsäkerhet och kvalitet i behandlingen av patienter under narkos.