Sedering vid ägguttag är ett tryggt alternativ till lokalbedövning

I Sverige är det vanlig praxis att använda lokalbedövning vid ägguttag inför IVF behandling. Vissa kvinnor kan ha specifika behov som gör att sedering under ägguttag är ett bättre alternativ.

Gynekolog Jon Hausken är en erkänd expert inom provrörsbefruktning (IVF) med över 20 års erfarenhet inom området. Som medicinsk ansvarig vid Klinikk Hausken har han etablerat sig som en central figur inom assisterad befruktning. Han är övertygad om att patientomsorgen ska vara individuell och är känd för sitt engagemang och sin omtanke för varje enskild patient.

Jon berättar att det kan finnas olika anledningar till att kvinnor föredrar sedering vid äggplock.

– Kvinnor som har upplevt övergrepp, lider av endometrios eller har särskilda anatomiska förhållanden kan uppleva äggplock som både smärtsamt och ångestframkallande. Sedan finns det kvinnor om har upplevt så smärtsamma ägguttag att en annan typ av bedövning än lokalbedövning kan vara nödvändigt för att de överhuvudtaget ska kunna klara av det. För alla dessa kvinnor kan sedering vara ett bra alternativ.

Tidigare smärtsamma ägguttag

En tidigare smärtsam upplevelse vid äggplock kan skapa rädsla för att detsamma ska ske igen vid nästa ägguttag.

– Det är viktigt att medicinsk personal tar hänsyn till patientens tidigare erfarenheter och justerar behandlingsplanen därefter. Kvinnor som haft smärtsamma upplevelser under ägguttag kan tveka eller välja att inte fortsätta sin behandling. För dessa kvinnor kan erbjudande om sedering vid nästa ägguttag vara en avgörande faktor för deras beslut om att fortsätta behandlingen, berättar Jon.

Erbjudande om sedering reflekterar ett förhållningssätt till patientomsorg som är skräddarsydd efter den enskilda personens behov.

Övergrepp

– För kvinnor som upplevt övergrepp kan gynekologisk behandling, som ägguttag, vara utmanande. För dessa kvinnor kan sedering under ägguttag göra uttaget mer acceptabelt och minska ångest och obehag, förklarar Jon.

Sedering kan bidra till att dämpa ångest och stress som kan vara förstärkt hos personer som utsatts för övergrepp, i synnerhet i situationer som kan kännas sårbara eller påminna om tidigare trauman. Genom sedering kan patienterna uppleva en känsla av distans från proceduren, vilket kan vara avgörande för att hantera traumarelaterade reaktioner.

– Att ge personer som utsatts för övergrepp möjligheten att välja sedering ger dem en känsla av kontroll över deras medicinska behandling, vilket kan vara en viktig del i läkningsprocessen, säger Jon.

Endometrios

Endometrios är ett tillstånd där vävnad från livmoderslemhinnan växer utanför livmodern, exempelvis i bukhinnan runt livmodern, på äggledarna eller äggstockarna. Detta kan leda till ärrbildning och sammanväxningar av vävnad i bäckenområdet som kan göra ägguttag smärtsamt och tekniskt utmanande.

Anatomiska utmaningar

– Vissa kvinnor har en anatomi som gör ägguttag mer smärtsamt, berättar Jon.

Några vanliga exempel på sådana anatomiska situationer är:

Bakåtlutad livmoder

En del kvinnor har en livmoder som är bakåtvänd eller bakåtlutad mot ryggraden istället för luta framåt mot urinblåsan. Detta kan göra åtkomsten till äggstockarna besvärligare under ägguttaget.

Sammanväxningar eller ärrvävnad

Tidigare kirurgi, infektioner eller endometrios kan leda till bildande av ärrvävnad eller sammanväxningar i bäcken, vilket kan försvåra åtkomsten till äggstockarna.

Anomalier i äggstockarna

Vissa kvinnor kan ha ovanliga placeringar eller storlekar på äggstockarna som gör ägguttag mer utmanande.

Trångt vaginalområde eller smärttillstånd

Tillstånd som vaginism, där det finns en ofrivillig sammandragning av musklerna runt vagina, kan göra införing av de nödvändiga instrumenten för ägguttag smärtsamt.

Övervikt

Anatomiska förändringar på grund av överflödig fettvävnad, i synnerhet i bäckenområdet hos överviktiga, kan göra det tekniskt besvärligt att nå äggstockarna. Dessa förändringar kan försvåra ägguttaget och vara grund för att överviktiga patienter kan föredra sedering framför lokalbedövning.

Sedering är tryggt

Sedering under ägguttag är en trygg procedur när den utförs av kvalificerad vårdpersonal och under korrekta medicinska förhållanden. Patientens säkerhet och komfort är högsta prioritet, och medicinsk vårdpersonal kommer se till att patienten tas väl omhand under hela processen.

– Det är viktigt att beslutet att använda sedering tas i samråd med kvalificerad vårdpersonal som kan bedöma patientens hälsotillstånd, historia och personliga preferenser. Varje beslut om användning av sedering ska vara noga utrett, välinformerat och anpassat efter den enskildas behov och situation, avslutar Jon.

Tveka inte att kontakta oss om du vill ha mer information om sedering vid ägguttag eller om du har frågor om proceduren:

Ta kontakt med Anestesispecialisten.se för frågor om sedering för andra gynekologiska undersökningar och cellprov