Modern narkos är tryggt

Modern narkos är tryggt, har få biverkningar och få komplikationer. Anestesipersonal kommer hela tiden att övervaka och sörja för en trygg behandling. De allra flesta upplever narkosen som en behaglig sömn.

Lars Prag Antonsen är överläkare och specialist vid Rikshospitalet, Oslo universitetssjukhus, och har skrivit boken ”Narkosens hemligheter». Boken är inspirerad av frågor han fått från patienter under hans mer än tio år som narkosläkare.

Narkos, även kallat generell anestesi, är ett tillstånd där du är omedveten och bedövad, så att du kan genomgå kirurgi utan smärta och obehag.

– De flesta av oss tycker tanken på att sövas ner är obehaglig. Starka mediciner, andningsmaskiner och kirurgiska ingrepp verkar skrämmande. Ingen tycker om känslan av att förlora kontrollen över sin kropp.

Patientsäkerhet är högt prioriterat inom anestesiområdet. Allvarliga komplikationer och död som direkt följd av narkos är otroligt sällsynt, säger Lars.

– Det kan även uppstå komplikationer under anestesi, men det sker så sällan att det är svårt att mäta exakt hur ofta det sker: Siffrorna är för låga.

Alla patienter som ska opereras utvärderas noggrant av en narkosläkare innan man godkänns för operation.


Ingen anledning att oroa sig

– Många patienter berättar att de är mer rädda för narkosen än för själva operationen. Jag tror det beror på att kirurgin är något konkret och handfast som vi kan förhålla oss till, medan narkosen är mer abstrakt, okänd och skrämmande.

– För vad är egentligen narkos? Det är det många som försökt sätta ord på utan att vi fått något direkt svar på frågan. Om man ska få ett bra svar på vad narkos är så omfattar det kunskap om både hjärnanatomi, hjärnfysiologi, farmakologi och elektrokemi. Men det slutar inte där. Ett bra svar om vad narkos är handlar mest av allt om de stora frågorna: Vad är medvetande? Vad är medvetslöshet? Och är vi medvetslösa i narkos? Men det korta svaret är att narkos är ett komplext fysiologiskt tillstånd som gör det möjligt att genomföra smärtsamma kirurgiska ingrepp utan att patienten har ont eller kommer ihåg något från operationen. Detta uppnås med hjälp av anestesiläkemedel.


Olika anestesiläkemedel

För att söva patienten används en typ av läkemedel som vi kallar anestesiläkemedel. Det finns olika typer av anestesiläkemedel. Några bedövar vissa delar av kroppen, medan andra bedövar hjärnan så att du kan sova genom större kirurgiska ingrepp.

Moderna narkosmedel är tredelade och består av smärtstillande läkemedel för att bli smärtfri, sömnmedel för att bli medvetslös och muskelavslappnande läkemedel för att kroppens muskler ska slappna av.

Narkos är bara ett av flera sätt att bedöva en patient på. Med lokalbedövning kan ett finger eller ett litet hudområde bedövas när man ska avlägsna ett födelsemärke eller sy ett par stygn. Benbrott i arm eller ben kan opereras medan patienten är smärtlindrad med lokalbedövning. Det innebär att man använder lokalbedövning som injiceras någon centimeter djupare i huden runt de tjocka nerverna som styr armar och ben. Då tappar man känseln i armen så att kirurgen kan operera utan sömnmedel.

Neuroaxial anestesi är mer känt som ryggmärgsbedövning eller epiduralbedövning och går ut på att sticka in en tunn nål mot hålrummet som omger ryggmärgen för att sätta lokalbedövning där. Då bedövas de största nerverna till hela underkroppen. Kejsarsnitt och höftoperationer utförs ofta på detta sätt.


Lustgas

Lustgas används av enskilda tandkliniker och speciellt tandläkare som behandlar barn eller patienter som är rädda för sprutor ger detta. Gasen är nästan luktfri. Den lindrar smärta och gör dig avslappnad.

Patienten andas in en blandning av syre och lustgas genom en näsmask.

– Metoden är trygg för de flesta och ger en behagligare upplevelse hos tandläkaren, säger Lars.

Det var tandläkaren Horace Wells som upptäckte effekten som lustgas har på smärta 1844 när han experimenterade på sig själv. Han började då använda gasen som smärtlindring på sina patienter. Idag är detta en etablerad och välbeprövad metod för att dämpa smärta.


Tandläkarskräck

Total intravenös anestesi (TIVA), som är en typ av generell anestesi, kan vara ett alternativ för patienter som lider av tandläkarskräck och som upplever intensiv oro eller rädsla i samband med tandläkarbesök. TIVA ger möjlighet att utföra tandvårdsbehandling medan patienten är i generell anestesi. Patienten kommer vara medvetslös och smärtfri genom hela ingreppet. Då kan tandläkaren utföra nödvändig behandling utan att patienten upplever obehag eller rädsla.

Vid användning av TIVA hos tandläkaren kan en nasal endotrakealtub sättas in genom patientens näsa för att sedan föras ner till övre delen av luftröret för att säkra fri luftpassage och ventilation med hjälp av en ventilator.

Tandläkaren kan sedan behandla patienten utan hinder eftersom munhålan inte påverkas av anestesiteamet, medan medicinsk personal kontinuerligt övervakar patienten.