Totalleverantör inom anestesi

Anestesispecialisten.se levererar anestesitjänster och sedering anpassade efter olika behov med patientens säkerhet i fokus. Vi kan när som helst leverera anestesitjänster och personal till kirurgiska kliniker.

Skicklig personal med bred kompetens

Totallösning inom anestesi för dina patienter

  • Kliniken fungerar som vanligt och vi sköter allt som har med anestesi att göra. Behovsbedömning, planering, inköp, drift och organisation.


Mobila anestesisriggar med personal

  • Vi har anestesiriggar som kan hyras ut med kort eller lång varsel, med personal. Detta ger din klinik ökad flexibilitet i förhållande till antalet operationssalar med anestesialternativ.


Personal till permanenta anestesiriggar

  • Vårt team kommer till din klinik och sköter allt som har med anestesin att göra. Vi kan arbeta som ett bemanningsföretag för din klinik och komplettera din egen personal, eller ta hand om hela anestesiverksamheten inklusive logistik för varor, läkemedel och gas samt medicinska bedömningar av dina patienter.


Vår personal är handplockad för att säkerställa rätt kompetens.

Anestesi utförs alltid enligt Norsk Standard för Anestesi, antingen på fasta anestesiriggar på klinikerna eller med någon av våra mobila anestesiriggar.

För oss är det väldigt viktigt att ha ett välfungerande team som fungerar optimalt. Det löser vi genom att handplocka anestesipersonal som är duktiga och trevliga med både patienter och kollegor.

Vårt bokningssystem är egenutvecklat och säkerställer ordnade bokningar och eventuella avbokningar. Läs mer om vårt IKT-system, Aneweb, här.

Av säkerhetsskäl arbetar vi främst med vuxna patienter i ASA klass 1 och 2, men efter individuell bedömning kan vi behandla ASA 3 patienter. På vissa mottagningar behandlar vi även barn, efter särskild bedömning och med särskilt utvald personal.

Vår medicinskt ansvarige övernarkosläkare Stefan Hauptig ansvarar för alla medicinska bedömningar, så att patientsäkerheten är väl omhändertagen.

Sedan 2007 har vi på anestesiespesialisten.no behandlat patienter med anestesi för olika tandbehandlingar och på senare år även operationspatienter på mindre kliniker och större sjukhus.

Med lång erfarenhet av operationer, planering och en genomgående bred förståelse för privat och folkhälsa erbjuder vi säkra lösningar för anestesi- och sederingpatienter i hela Norge.

Vill du läsa mer om oss, se här eller kontakta oss direkt för ett informativt och oförpliktande samtal.

Vi erbjuder en helhetslösning för anestesitjänster, med behovsinventering, planering, uppstart, drift och effektiv organisation. Vi har även en mobil anestesirigg, så att vi kan komma till din klinik med all nödvändig utrustning. Detta ger ökat värde och effektivitet, både för patienter och klinikägare!