FAQ

Innehållsförteckning

Vilka är fördelarna med en bemanningslösning med extern anestesipersonal?

För kliniker med enstaka eller mycket varierande behov av att använda anestesi under behandlingen är fördelarna många: du får ta del av en plattform som säkerställer rätt och tillräcklig kompetens hela tiden.

Samtidigt kommer du att kunna sänka kostnader relaterade till utrustning och underhåll av kompetens samt förstärka ditt eget behandlingsutbud med specialistkompetens inom anestesi.

Vi är osäkra på om det är rätt för oss att erbjuda anestesitjänster?

Anestesispecialisten ger råd i samband med start av anestesioperationer. Läs mer här.

Vi har startat flera anestesiverksamheter och har lång erfarenhet av projektledning och uppstart.

En bemanningslösning med en mobil anestesirigg som vår är också idealisk för att bedöma om anestesitjänster är ett lämpligt komplement till ditt behandlingserbjudande. Det ger dig möjlighet att prova erbjudandet utan att göra stora långsiktiga investeringar.

Vilken typ av kliniker och institutioner kan ingå samarbete med dig?

Vi hyr främst ut personal till kliniker, sjukhus, tandläkarmottagningar och dagkirurgiska miljöer.

Hur går man tillväga för att rekrytera personal för en behandling?

Först och främst ska kliniken ha tecknat ett samarbetsavtal med oss. Skicka oss gärna ett mejl eller ring för ett oförpliktande samtal om din klinik funderar på ett samarbete eller påbörja narkos.

När du är registrerad som användare av våra tjänster kan uppdrag ordnas direkt i bokningssystemet, via mail eller telefon.

Kan ni tillhandahålla personal med kort varsel?

Vi har en omfattande personalbas, vilket gör det möjligt för oss att leverera anestesiteam med mycket kort varsel i Osloområdet och i östra Norge.

För övriga delar av Norge och i Sverige är vi i en uppbyggnadsfas och här behöver vi lite mer tid för att få lösningar på plats, men med dialog lite i förväg har vi lyckats lösa bemanningsuppdrag i Tromsø, Ålesund, Trondheim, Kristiansand och Haugesund, så att det säkert måste vara möjligt.

Vi har ingen egen anestesiutrustning. Kan vi fortfarande använda deras tjänster?

Vi har en komplett mobil anestesirigg med all nödvändig utrustning för att utföra full anestesi på kliniker utan egen utrustning. Detta är en flexibel lösning som inte kräver något extra från kliniken där behandlingen ska utföras.

Läs mer om den mobila anestesiriggen här.

Vem avgör om våra patienter kan behandlas under narkos?

Denna bedömning görs av vår medicinskt ansvariga narkosläkare vid mottagningar som inte har pågående anestesioperationer med egen narkosläkare.

Av säkerhetsskäl arbetar vi främst med vuxna patienter i ASA klass 1 och 2. På vissa kliniker tar vi även emot barn upp till 3 år/15 kg, men då har vi extrautrustning och barnteam som hanterar patienterna, för att säkerställa bra behandling. Efter bedömning tar vi även ASA 3 patienter där det är medicinskt försvarbart utifrån den totala situationen.

Undrar du över något annat?

Innehållsförteckning