FAQ's

Vilka är fördelarna med en bemanningslösning med extern anestesipersonal?

För kliniker med sporadiskt eller mycket varierande behov av att använda anestesi under behandlingen är fördelarna många: du får ta del av en plattform som säkerställer rätt och tillräcklig kompetens hela tiden. Samtidigt kommer du att kunna sänka kostnader relaterade till utrustning och underhåll av kompetens samt förstärka ditt eget behandlingsutbud med specialistkompetens inom anestesi.

Vi är osäkra på om det är rätt för oss att erbjuda anestesitjänster?

Anestesispecialisten ger råd i samband med att man startar en anestesiverksamhet. Läs mer här.

Vi har startat flera anestesiföretag och har lång erfarenhet av projektledning och uppstart.

En bemanningslösning med en mobil anestesirigg som vår är också idealisk för att kartlägga om anestesitjänster är ett lämpligt komplement till deras behandlingsutbud. Det ger dig möjlighet att prova erbjudandet utan att göra stora långsiktiga investeringar.

Vilken typ av kliniker och institutioner kan ingå samarbete med er?

Vi anställer främst personal till kliniker, sjukhus, tandläkarmottagningar och dagkirurgiska miljöer.

Hur går man tillväga för att få personal till en behandling?

Först och främst ska kliniken ha tecknat ett samarbetsavtal med oss. Skicka oss gärna ett mail eller ring för ett oförpliktande samtal om din klinik funderar på ett samarbete eller påbörjad anestesi.

När du är registrerad som användare av våra tjänster kan uppdrag avtalas direkt i bokningssystemet, via mail eller telefon.

Kan du tillhandahålla personal med kort tidsfrist?

Vi har en omfattande personalbas, vilket gör det möjligt för oss att leverera anestesiteam med mycket kort varsel i Osloområdet och i östra Norge.

För övriga delar av Norge och i Sverige är vi i en utvecklingsfas och här behöver vi lite längre tid på oss att stapla lösningar på fötterna, men med dialog och lite framförhållning har vi lyckats lösa bemanningsuppdrag i Tromsø i nord till Kristiansand i söder i Norge, så det mesta går att lösa om vi har en dialog med kunderna.

Ta kontakt med oss och berätta vilka önskemål ni har så ska vi göra vår bästa för att tillmötesgå dem.

Vi har ingen egen anestesi utrustning. Kan vi fortfarande använda deras tjänster?

Vi har en komplett mobil anestesirigg med all nödvändig utrustning för att utföra full anestesi på kliniker utan egen utrustning. Detta är en flexibel lösning som inte kräver något extra från den klinik som behandlingen ska utföras på.

Läs mer om den mobila anestesiriggen här.

Vem bestämmer om våra patienter kan behandlas under narkos?

Denna bedömning görs av vår medicinskt ansvariga narkosläkare när det gäller kliniker som inte har pågående anestesioperationer med egen narkosläkare.

Av säkerhetsskäl arbetar vi främst med vuxna patienter i ASA-klass 1 og 2. På vissa mottagningar tar vi även barn upp till 3 år/15 kg, men då har vi extrautrustning och ett barnteam som tar hand om patienterna, för att säkerställa ett bra bemötande. Efter bedömning tar vi även ASA 3-patienter där det är medicinskt försvarbart utifrån den totala situationen.