Totallösning for anestesitjänster

Säkerhet, tillit, kompetens og dialog er våra kännetecken!

Anestesispecialisten.se- one stop shop för narkostjänster

Vi har erfarenhet av narkos på privata og offentliga tandkliniker, kirurgiska kliniker og offentliga sjukhus i Norge sen 2007. Nu bygger vi vidare på det med ökad aktivitet i Sverige.

Anestesispecialisten.se drivs av narkospersonal og vår oppgift är att alltif leverera narkostjänster till våra kunder, anpassat till deras behov och på ett sätt som säkrar patientens säkerhet och komfort samt vår personals trivsel.

Traditionellt samarbetar vi med privata tandkliniker, men på senare tid också på mindre kirurgikliniker som håller på med plastik- , ögon- ortopedisk- och urologisk kirurgi.

Vi bistår också vid IVF behandlingar hos en kund, samt på offentliga tandkliniker og sjukhus.

Vi har omfattende erfarenhet av projektering, nystart, drift og en djuplodande förståelse för förhållanden som råder i både privata og offentliga verksamheter då ägaren Stefan Hauptig är narkosläkare med erfarenhet från offentlig och privat vård i Sverige och Norge.

Vår personal er handplockad för att säkra kompetent och trevliga kollegor.

Vi har ett egenutvecklat IKT-system som säkrar at bokningar og avbokningar är tydkliga och klara.

Vår verksamhet drivs med bakgrund i Norsk Standard for Anestesi, som är mycket detaljerad och omfattande och med god marginal täcker de krav som finns i Sverige, oavsett om vi arbetar på fastemonterade narkosrigger på klinikerna eller på en av våre mobila narkosriggar.

OM du önskar att arbeta tillsammans med trevliga och duktiga kollegor med tacksamma patienter, är det bara att ta kontakt.

Vi är en trygg og välstrukturerad samarbetspartner för kliniker med alle specialiteter og storlekar.

M V H Stefan Hauptig