Undvik operation med narkos om du är sjuk

Att genomgå kirurgi med narkos när man är sjuk kan öka risken för komplikationer. Planerad kirurgi ska därför göras när du är frisk.

När du är sjuk är immunsystemet nedsatt. Kroppen är då mindre rustad att tåla den extra stress som kirurgi och narkos medför. Detta kan leda till att sjukdomen förvärras eller att du utvecklar nya infektioner. Det kan exempelvis öka risken för infektion i operationssåret. Luftvägssjukdomar kan göra det besvärligare att utföra intubering och ventilation under narkosen och ökar risken för komplikationer i luftvägarna, såsom spasmer i luftrör och struphuvud…

Feber kan också påverka kroppens reaktion på narkosläkemedlen, samt öka risken för oförutsedda biverkningar. Därför rekommenderas att vänta med planerade kirurgiska ingrepp tills patienten är frisk. Patientens säkerhet och välbefinnande är alltid viktigast och att operera en sjuk person är onödigt riskabelt när ingreppet kan vänta.

Det är viktigt att följa läkarens anvisningar om du ska sövas.

Tar längre tid att bli frisk

Du återhämtar dig inte lika effektivt när du är sjuk. När kroppen redan kämpar mot en infektion, till exempel en förkylning, är förmågan att hantera ytterligare stress nedsatt. Immunsystemet är upptaget med att bekämpa den befintliga sjukdomen och detta kan medföra att läkningsprocessen efter operationen fördröjs. Sårläkningen kan ta längre tid och du upplever mer obehag och smärta under återhämtningstiden efter operationen.

Vänta med operationen tills du är frisk

Generellt är det bättre att vänta med kirurgi tills du är frisk. Men det kan finnas flera aspekter som påverkar beslutet. Dessa kan inkludera sjukdomens allvarlighetsgrad, typ av kirurgiskt ingrepp och den enskilda patientens hälsostatus. Kirurgen och narkosläkaren kommer att bedöma dessa faktorer noga innan de tar ett beslut.

Berätta för läkaren hur du känner dig om du inte är frisk. I vissa fall, i synnerhet om operationen är nödvändig för att rädda liv eller hälsa, kan det vara rätt att genomföra ingreppet. Ibland måste man anpassa behandlingen med tanke på din information.