Pris för narkos hos tandläkare

Narkos är inte längre bara ett alternativ för de mest komplicerade tandvårdsbehandlingarna. Fler och fler patienter önskar narkos hos tandläkaren.

Narkos hos tandläkaren har blivit en trygg och effektiv lösning för ett flertal patienter. I synnerhet för patientgrupper som står inför särskilda utmaningar eller har särskilda behov.

Smil Tandläkarcenter i Oslo har uppnått omfattande erfarenhet inom att utföra tandvårdsbehandlingar under narkos i samarbete med Anestesispecialisten. Enligt vd:n Alireza Sorodi har det skett en tydlig ökning i antalet patienter som efterfrågar narkos.

– Patienter med tandläkarskräck som tidigare undvek nödvändig tandvård genomför nu tandläkarbehandling i narkos. Detta har blivit avgörande för många och har öppnat dörren för att kunna genomgå kritisk tandvård på ett sätt som känns tryggt och hanterbart, berättar Alireza.

Det är viktigt att nämna att alla patienter som önskar narkos för sin tandvårdsbehandling måste genomgå en medicinsk bedömning som utförs av Anestesispecialisten. Det är narkosläkaren som avgör om det är medicinskt lämpligt att söva en patient eller inte. Målet är att alltid säkerställa högsta grad av patientsäkerhet och göra tandvårdsbehandlingen till en så positiv och stressfri upplevelse som möjligt.


Situationer där narkos kan vara aktuellt

Extrem tandvårdsskräck (odontofobi)
För patienter som upplever rädsla eller ångest inför tandvårdsbehandling kan narkos vara en lösning för att få nödvändig behandling utförd med lägre psykisk belastning.

Medicinska tillstånd
Narkos kan vara nödvändigt för att kunna utföra trygg och kvalitativ tandvårdsbehandling hos patienter med cerebral pares, Parkinsons sjukdom, demens eller autism. Även patienter med tillstånd som medför kronisk smärta eller ökad sensitivitet, som exempelvis komplext regionalt smärtsyndrom (CRPS), kan ha behov av narkos. Det beror på att även mindre invasiva procedurer upplevs som otroligt utmanande på grund av kroppens sätt att uppfatta och hantera smärta.

Barn eller patienter med särskilda behov
Barn eller vuxna som inte är i stånd att förstå eller samarbeta under tandvårdsbehandlingen.

Tidigare traumatiska erfarenheter
Patienter som tidigare haft negativa eller traumatiska tandläkarupplevelser och som därför inte kan hantera tandvårdsbehandling under normala omständigheter.

Övergrepp
För patienter som upplevt övergrepp kan tandläkarbesök var en utmanande upplevelse. Under sådana omständigheter kan narkos för tandläkarbehandling vara ett värdefullt alternativ för att säkra en trygg och ångestfri upplevelse.

Stark kräkreflex
En stark kräkreflex kan utlösas under tandvårdsproceduren, särskild om de involverar instrument eller material som placeras i munnen.

Omfattande tandvårdsbehandlingar
Narkos kan vara gynnsamt för patienter i behov av stora tandkirurgiska ingrepp eller flera procedurer i en session. Det kan inkludera omfattande tandreparationer, avlägsnande av visdomständer eller omfattande periodontal kirurgi (sjukdomar i tandkött och omkringliggande strukturer som stöder tänderna). Då kan man utföra behandling på 5 timmar som annars hade krävt många enskilda besök hos tandläkaren i vaket tillstånd.

Komplexa kirurgiska ingrepp
För avancerade orala kirurgiska procedurer som kräver mer precision och tid än vanligt kan narkos ge den nödvändiga immobilitet och smärtfrihet som behövs för att säkra kvaliteten på kirurgin.

Allergi eller intolerans mot lokalbedövning
I sällsynta fall, när en patient inte kan få lokalbedövning på grund av allergiska reaktioner, kan narkos vara ett alternativt sätt att genomföra tandvårdsbehandling.


Pris för tandvårdsbehandling i narkos

Kostnaden för narkos under tandvårdsbehandling är direkt knuten till varaktighet och omfattning av den behandling som patienter behöver. Det beror på att priset på narkosen beräknas baserat på hur lång tid tandläkaren förväntas behöva för behandlingen.

Priset för narkosen omfattar flera nödvändiga komponenter, inklusive personal som narkosläkare och anestesisjuksköterska, användning av specialutrustning för narkos, alla nödvändiga läkemedel, syrgas och andra förbrukningsartiklar som krävs för en säker och effektiv administrering av narkosen.

– Tandvårdsbehandlingar är så olika. Vi behöver därför en detaljerad översikt över den planerade behandlingen innan vi kan ge ett pris på narkosen, förklarar Alireza.

– Vi tar emot patienter från hela landet och alla patienter får en skriftlig behandlingsplan med en detaljerad prisuppskattning. Vårt team erbjuder vägledning till patienterna genom hela sökprocessen, förklarar Alireza.

För att få ett korrekt kostnadsförslag baserat på en individuell behandlingsplan, bör du kontakta en tandläkare som kan ge en förståelse för de förväntade kostnaderna baserat på dina behov.

Har du frågor eller vill du ha mer information om tandvårdsbehandling under narkos kan du kontakta Anestesispecialisten.