Säker anestesi med mobil rigg

Per Øivind Elieson arbetar som anestesisjuksköterska med eget företag, och har de senaste åren hyrt ut till 5–6 olika aktörer i Norge och Danmark. Sedan 2017 är Anestesispecialisten en av dessa. Den främsta anledningen till att han väljer att arbeta på det här sättet är den flexibilitet det ger, samtidigt som han får möjlighet att arbeta på olika spännande kliniker.

För Anestesispecialisten tar han uppdrag på olika tandvårdskliniker. Då tar de ofta med sig egen anestesiutrustning, i form av Anestesispecialistens mobila anestesirigg.

Komplett, kompakt anestesirigg

Anestesispecialistens mobila anestesirigg är en apparat som innehåller all utrustning som behövs för att kunna ha en patient i narkos. Detta är ett erbjudande för kliniker som inte har egen permanent anestesiutrustning, men som ändå vill erbjuda full anestesi under behandlingen.

Riggen består av en övervakningsdel för att kontrollera hjärtrytmen och mäta blodtrycket och patientens andning, genom att mäta halten koldioxid i utandningen. Den har smärtstillande medel och utrustning som används när patienten somnar, samt akutmedicin för användning vid behov. Dessutom har den en ventilator som andas för patienter under anestesi. Elieson säger att riggen ger ett säkert sätt att bedöva patienter.

– Även om riggen är mobil är utrustningen modern och «up-to-date». Utrustningen är kompakt, enheterna är små och de är lätta att använda. Det är också pålitligt. Det är de gemensamma nämnarna, konstaterar han.

Alla som ska använda den mobila riggen har gått igenom nödvändig utbildning. När ett team tar ut riggen på uppdrag kommer minst en medlem i teamet alltid ha erfarenhet av att använda utrustningen.

Säker anestesi med mobil rigg

Elieson säger att arbetet med den mobila riggen är relativt likt att arbeta med fast anestesiutrustning. Den största skillnaden är förstås att den mobila utrustningen packas upp och kopplas upp inför varje behandling. På ett sjukhus har man även stora lager av reservutrustning att tillgå medan man här bara har den utrustning man tar med sig.

– Det är vissa standarder som måste finnas när man gör narkos, och dessa sköts lika väl med den mobila riggen som med fast utrustning. Oavsett så tänker vi alltid igenom vilka utmaningar som kan dyka upp och vilka backuplösningar vi har, säger Elieson.

Han berättar också om ett bra samarbete med klinikerna när de reser med den mobila riggen. Det sker en anpassning varje gång de kommer till nya platser och alla som är inblandade i behandlingen måste kommunicera väl för att säkerställa optimala förutsättningar att ta hand om patienten.

– Man måste ta en extra runda för att kontrollera att allt är funktionellt och på rätt plats i förhållande till det arbete man ska göra. Dessa kontroller ger säkerhet, så du vet att du alltid har lösningar i åtanke, säger Elieson.

Anestesipersonalen utför alla nödvändiga kontroller. Användningen av den mobila riggen kräver mycket lite av klinikerna.

– Vi behöver tillgång till el och lite utrymme. Vi fixar allt annat, säger Elieson.

Bra rutiner för att förbereda utrustningen

Efter varje behandling fylls riggen med utrustning och förbrukningsmaterial efter behov på narkosläkarens lager. Utrustningen ska alltid vara redo att användas när nästa team tar ut den på uppdrag.

– När det finns material som behöver fyllas i går ett meddelande ut genom vårt digitala system. Sedan ser general manager Stefan Hauptig till att det som ska bytas ut byts ut, säger Elieson.

Systemet är utformat så att det har en inbyggd kontroll av logistiken som hör till anestesiverksamheten. Dessutom gör anestesiteamet en funktionskontroll på delar av utrustningen som behöver det, innan patienten bedövas.

Bra feedback från klinikerna

Eliesons erfarenhet är att de kliniker han varit på är positiva till erbjudandet om en mobil anestesirigg.

– Vi får bra feedback, och jag tror att klinikerna tycker att det är trevligt att kunna erbjuda bedövning utöver vanlig tandvård. De är alltid positiva och välkomnande när vi kommer, säger han.