Vi är i dag i startfasen av vårat arbete i Sverige och listan över kliniker vi samarbetar med uppdateras kontinuerligt.