Skip to main content

Så går du tillväga för att bli vikarie hos Anestesispecialisten

Antestesispecialisten.se hyr ut hälsopersonal och anestesitjänster till sjukhus och kliniker i Norge och Sverige. Vi tillhandahåller en enkel och tydlig plattform där läkare och sjuksköterskor kan ta på sig tillfälliga uppdrag under ordnade arbetsförhållanden. De senaste åren har vi etablerat oss som en professionell aktör, och har blivit ett känt namn i branschen, framför allt i Norge. Allt fler kliniker ser värdet i att kunna hyra in kompetent personal vid behov. Som ett resultat växer vår arbetsbelastning, så vi är alltid på jakt efter nya duktiga vikarier.
Är du intresserad av att ta på dig tillfälliga uppdrag, till exempel vid sidan av ett annat arbete eller pensionering? Här kan du läsa om hur du går tillväga för att registrera dig som vikarie hos oss. Har du frågor är det bara att skicka oss en e-post.

Vem kan bli vikarie hos oss?

Som vårt namn antyder startade vi vår verksamhet med att hyra ut narkossjuksköterskor och -läkare, så majoriteten av våra vikarier är specialister på anestesi. Nu ser vi att efterfrågan av tillfällig personal håller på att förändras. Sjukhus och kliniker önskar hyra team som täcker hela värdekedjan med specialister utöver de som sköter anestesi. Därför är vi på gång med att expandera så att vi kan tillhandahålla det våra samarbetspartner vill ha.
För oss är det alltid önskvärt att nya duktiga narkosläkare och -sjuksköterskor samt annan personal ansluter sig till oss. Dessutom har vi en stor önskan att ingå samarbete med bland annat operationssjuksköterskor, intensivvårdssjuksköterskor och sjuksköterskor som har erfarenhet av postoperativt arbete.
Läs mer om hur det är att arbeta som vikarie hos oss här.

Allt samarbete börjar med en första förfrågan

Om du är nyfiken på om samarbete med oss är något som kan passa dig, vill vi att du tar kontakt. I dagsläget har vi inget automatiserat sätt att ansöka på, så alla våra samarbeten börjar med ett inledande telefonsamtal. Detta är naturligtvis utan förpliktelser. Under samtalet kommer vår ägare och VD, Stefan Hauptig, förklara lite hur allt fungerar, samtidigt som du har möjlighet att ställa dina egna frågor. Tillsammans beslutar vi om det är lämpligt för dig att fortsätta ansökningsprocessen.

Ansökan, CV och referenskontroll

Efter det inledande samtalet ber vi dig att skicka oss en ansökan med CV och någon referens vi kan kontakta. Det är viktigt för oss att göra en grundlig bedömning av alla vikarier vi har. Detta för att upprätthålla goda arbetsförhållanden för vikarierna vi redan är anslutna till, och för att garantera högkvalitativ personal till klinikerna vi samarbetar med.
Även om yrkeskompetens naturligtvis är helt avgörande, kommer personlig lämplighet också att spela in när vi bedömer potentiella vikarier. Att arbeta uppdragsbaserat, som du kommer göra hos oss, kräver att du är i stånd att fatta trygga och självständiga beslut. Du måste också kunna vara flexibel beroende på vem du arbetar med och kunna anpassa dig i nya team och arbetsplatser.
För dig som vikarierar ger våra rutiner kring nya samarbeten en extra trygghet. Du kan lita på att vi har gjort samma grundliga bedömning av dig som av dina nya kollegor och klinikerna du potentiellt ska arbeta på. Vi upplever hög tillfredsställelse och lojalitet hos våra vikarier, och tar det som ett tecken på att våra rutiner fungerar.

Teckna samarbetsavtal

Eftersom vi beslutar att vi ska ingå samarbete med dig, är nästa steg i processen att vi tecknar ett samarbetsavtal. Här kommer ramarna för samarbetet att nedtecknas, för att säkra ordnade arbetsförhållanden för alla parter.
Alla som arbetar via oss måste ha startat ett enmansföretag, så att de kan fakturera oss för uppdragen de utför. Har du inte det sedan tidigare, är det på tiden att starta ett nu.

Tillgång till vårt egenutvecklade IT-system – Aneweb

När alla formaliteter är på plats och ditt enmansföretag är upprättat, är du redo att börja arbeta. Du kommer få inloggning till Aneweb, som är vårt egenutvecklade IT-system. Det är här vi publicerar alla tillgängliga uppdrag med nödvändig information, och du kan själv boka de uppdrag du önskar ta.
Uppdragen läggs som regel ut några veckor i förväg, för att det ska vara möjligt att koordinera med skiftarbete eller annat arbete. Systemet är snyggt och tydligt, vilket vi får god återkoppling om från våra vikarier. Läs mer om Aneweb och hur det fungerar här.

Vill du jobba hos oss?

Om du har frågor eller tycker det vore intressant att arbeta hos oss, är det bara att ta kontakt. Du kan skicka oss en e-post. Vi ser fram till att höra från dig!

Meld deg på vårt nyhetsbrev