En säker plattform att arbeta från

Espen Lunøe arbetar som narkosläkare och har under flera år tagit uppdrag åt Anestesispecialisten vid enstaka tillfällen. Som de flesta narkosläkare på Anestesispecialisten har han fast anställning bredvid, och jobbar heltid på ett sjukhus i Oslo. Lunøe tycker att anestesispecialisten har byggt upp en bra plattform för att ta på sig extraarbete under städade förhållanden.

– Jag tar uppdrag när jag har tid och möjlighet. Det är en välkommen extrainkomst, och då är det skönt med lite andra arbetsuppgifter än vad man har annars, säger han.

Mycket strömlinjeformad

Anestesispecialisten ger narkosläkare och sjuksköterskor möjlighet att ta sig an uppdrag när det passar dem. Lunøe kom först i kontakt med dem efter att via bekanta hört att de behövde fler narkosläkare. Han tycker att systemet de har byggt upp fungerar väldigt bra.

– Allt går väldigt snyggt, både ekonomiskt och när det kommer till uppdrag. Det är väldigt strömlinjeformat, säger han.

Att arbeta genom Anestesispecialisten är både flexibelt och tydligt. Lunøe bestämmer själv var han vill ta uppdrag, och väljer främst att växla mellan ett urval av tandvårdskliniker.

– Jag gillar att vistas på så få ställen som möjligt, så det har hänt att jag tar uppdrag på samma kliniker. Uppdragen brukar läggas upp några veckor i förväg så att det blir möjligt att planera lite framåt, säger han.

Bra samarbete med kliniker och anestesisjuksköterskor

Lunøe berättar om ett bra samarbete mellan anestesipersonal och personalen på de kliniker han har uppdragit åt. Även om de alltid skickas ut i kompletta anestesiteam är det avgörande att personalen på kliniken också har en viss förståelse för det arbete de ska utföra.

– Det som är bra med Anestesispecialisten är att allt är så välorganiserat. Det finns snygga uppdragserbjudanden och ett bra datasystem bakom. Det är lätt att se vem man ska arbeta med och att kontrollera att all utrustning och mediciner är på plats. Ett säkert system är viktigt så att inga överraskningar dyker upp. Det är något som är viktigt för oss narkosläkare, säger han.

Även om han tar uppdrag på olika ställen menar Lunøe att det alltid är snyggt på arbetsförhållandena. Klinikerna är snygga och prydliga och patienterna är alltid beredda för narkos i förväg. Därmed kan han som narkosläkare fokusera på sina egna arbetsuppgifter.

Bra stöd från Anestesispecialisten

Något som kan vara utmanande med att arbeta uppdragsbaserat på utskick från Anestesispecialisten är att Lunøe som narkosläkare tillsammans med narkossköterskan är ensam om ansvaret utan någon form av backup på plats om en svår situation skulle uppstå. Han är ändå tydlig med att han får bra stöd av ägaren och verkställande direktören Stefan Hauptig och Anestesispecialisten när det behövs.

– Stefan är väldigt lättillgänglig och man får alltid snabb respons. Det är en trygghet om man får frågor eller hamnar i situationer man vill diskutera, säger han.

Han poängterar att även om det är narkosläkarna som ansvarar för uppdrag så är det Stefan och Anestesispecialisten som har huvudansvaret då det är de som godkänner patienter och mottagningar. Detta är ett ansvar han anser att de tar på allvar.

En säker plattform att arbeta från

På frågan om han skulle rekommendera Anestesispecialisten som arbetsförmedlare till annan vårdpersonal som vill ta på sig tillfälliga uppdrag är Lunøe inte tveksam.

– Ja absolut! Det är en säker plattform att arbeta från. Patienterna är godkända i förväg, de arbetar med erfarna anestesisjuksköterskor och bakom finns en säker apparat. Allt är väldigt välorganiserat, avslutar han.