Totallösning för anestesitjänster

Trygghet, tillit, kompetens och dialog är våra signum!

Ta kontakt

Anestesispecialisten.se -
one stop shop för narkostjänster.

Vi ägs och styrs av narkospersonal och vår uppgift är att alltid leverera narkostjänster till våra kunder som är anpassade till deras behov och som säkrar trivseln till vår personal.
Traditionellt så har vi levererat narkostjänster på små privata tandkliniker, till patienter med tandvårdsrädsla, nålskräck och andra krävande problem som ångest och PTSD.

På senare tid har vi också arbetat tillsammans med mindre kliniker som opererar plastik-, ögon- , urologisk- och ortopedisk kirurgi, samt bistått vid IVF behandlingar.
Vi har djup kunskap om både privat och offentlig sjukvård i Sverige och Norge eftersom vår ägare, Stefan Hauptig, är utbildad till narkosläkare i Sverige men också har arbetat i Norge med offentlig och privat vård.

Vår personal är handplockad för att garantera kvaliteten på tjänsterna samt att det är trevliga och kloka kollegor. Vi har en egenutvecklad IKT lösning som ser till att bokningar och logistik fungerar bra.
I Norge finns det en mycket bra nationell standard för narkos som är mycket utförlig och noggrann. Den har vi valt att använda som utgångspunkt för vår verksamhet i Sverige också, på grund av dess omfattande innehåll. Den täcker dom Svenska kraven till narkosstandard mycket bra oavsett om verksamheten föregår på en fast narkosrigg eller med våra mobila anestesi-enheter.

Om du har lust att arbeta med mycket tacksamma patienter med stort medicinskt behov samt med trevliga, duktiga och kompetenta kollegor är det bara att ta kontakt med oss.

Med vänlig hälsning:
Stefan Hauptig