Perfekt samarbetspartner för den lilla kirurgiska kliniken

Anestesispecialisten är totalleverantör av anestesitjänster och narkosverksamhet till ett brett spektrum av kirurgiska kliniker. Vi är en stabil och pålitlig aktör, och har erfarenhet av att bemanna klinker som verkar inom många olika medicinska fält.För små kliniker som önskar erbjuda full narkos till sina patienter är vi den perfekta samarbetspartnern. Här kan behovet av extra […]