Tandläkarskräck eller behov av narkos till någon annan behandling?

Många av våra patienter har tandvårdsrädsla, eftersom vi alltid har arbetat mycket på tandkliniker. Med hjälp av narkos kan vi erbjuda dig tandvård utan oro och smärta. På de tandvårdskliniker vi samarbetar med är det vanligen kort väntetid och du får raskt hjälp. Vi bemöter alltid patienten med respekt utifrån lång erfarenhet och kompetens.
Behöver du anestesi för någon annan typ av behandling samarbetar vi även med ögonkliniker, ortopeder, urologer och en IVF-mottagning med gynekologer. Vi kan gärna samarbeta med andra kliniker om du har behov av assistans.
Kontakta någon av våra samarbets kliniker direkt för hjälp eller skicka en mail till oss så undersöker vi hur vi kan hjälpa dig.

Hur kan Anestesispecialisten hjälpa dig som patient?

Hos tandläkaren

Många undviker att gå till tandläkaren. Ungefär 5 % till 10 % av den vuxna befolkningen genomför inte regelbunden tandvård även om de har behov för det. Detta är alltså inget ovanligt problem.

Vissa människor är så oroliga över att gå till tandläkaren att bara det att höra ordet «tandläkare» utlöser kroppsliga reaktioner. Andra har en form av ångest som är relaterad till specifika delar av tandvården. Det kan till exempel gälla borrning, ljud, lukt, smärta eller upplevensen av att inte ha kontroll över situationen.

Gemensamt för de som lider av tandläkarskräck är att det finns en oro förknippad med tandläkarbesöket, och många undviker därför att söka hjälp.

Hur kan vi hjälpa dig

Varje år hjälper vi många patienter med tandbehandling i narkos. Vi behandlar patienter som har problem med:

  • Tandläkarskräck
  • Rädsla för sprutor
  • Upplevelse av bristande kontroll vid tandbehandling
  • Mycket omfattande behandlingsbehov vilket gör att det upplevs som omöjligt att genomföra behandling i vaken tilstånd
  • Extrem kräkningstendens
  • Obehag, som inte nödvändigtvis är tandläkarskräck

En tandläkare bedömer dig  alltid först, så att det finns en plan för själva tandbehandlingen innan vi bedömer om patienten är tillräckligt frisk för att vi skall kunna ge anestesi på ett säkert sätt.

Om patienten upplever stora problem med att låta sig undersökas kan tandläkaren även göra undersökningar, ta röntgen, planlägga behandling och genomföra den medan patienten sover. Det är mindre förutsägbart med tanke på omfattning och tillhörande kostnader, men genomförbart.

Vi gör alltid en individuell bedömning av dina specifika behov som patient, och skräddarsyr lösningen efter vad du behöver och vår professionella bedömning. Det är väldigt viktigt för oss att du känner dig trygg och väl omhändertagen.

Om du är rädd för sprutor och nålar, så kan vi förbehandla dig med nässpray med smärtstillande och ångestdämpande medikamenter. Detta är ett bra alternativ för dig som kämpar med rädsla för injektioner.

Har du några frågor angående anestesi under behandlingen? Här svarar vi på några av de frågor vi oftast får.

Jag vill ha behandling – vad gör jag?

När du känner dig redo att påbörja din behandling, kontakta en tandvårdsklinik vi samarbetar med. Tandläkaren kontaktar oss för vidare planering utifrån dina behov.

Det går även bra att kontakta oss direkt för rådgivning.

På andra kliniker

Vi har mobila anestesiriggar som vi kan sätta upp på vilken klinik som helst och hjälpa dig med alla typer av behandlingar. Kontakta din behandlare/terapeut eller oss för att skräddarsy en lösning.

Vi erbjuder en totallösning for anestesitjänester, med kartläggning av klinikens behov, projektering, uppstart, drift og effektiv organisering. Vi har också mobil anestesiutrustning, så att vi kan komma till din klinik med all nödvändig utrustning.

Dette är mycket värdefullt og effektivt, både för patienten og kliniken!