Totallösning av anestesitjänster

Trygghet, tillit, kompetens och dialog är våra signum!

Anestesispecialisten.se - one stop shop för anestesitjänster

Vi har lång erfaring i med narkosverksamhet på privata och offentliga kliniker. I Norge
började vi redan i 2007.

Anestesispecialisten.se ägs och drives av narkospersonal och vårt uppdrag är att alltid leverera narkostjänster till våra kunder som är anpassade till deras behov, med patientens säkerhet som högsta prioritet.
Traditionellt har vi arbetat mest med privata tandkliniker där vi söver patienter med tandvårdsrädsla, injektionsfobi eller andre svårigheter som extem kräkningsrefleks, ångest eller PTSD.

På senare tid har vi också samarbetat med plastikkirurger men kan i princip arbeta inom all kirurgisk och odontologisk verksamhet. I Norge har vårt systerbolag kunder som opererar inom ögon, plastik, ortopedi, urologi och IVF specialiteter.
Om du som patient har behov av hjälp med någon form av behandling i narkos är det bara att ta kontakt för en prat. Vår mobila narkosenhet kan vi ta med nästan var som helst.

Vi har lång erfarenhet av hur man kan driva dagkirurgisk och poliklinisk narkosverksamhet på ett säkert och effektivt sätt. Vår ägare Stefan Hauptig är utbildad till anestesiolog i Sverige i den offentliga vården men har lång erfarenhet av privat och offentlig sjukvård i Norge.

Vår personal rekryteras med omsorg för att garantera att vi har kompetenta och trevliga medarbetare.
Vi använder ett specialutvecklat bokningssystem för att vara säkra på att logistiken fungerar bra.
I Norge finns det en mycket bra nationell standard för narkos som är mycket utförlig och noggrann. Den har vi valt att använda som utgångspunkt för vår verksamhet i Sverige också, på grund av dess omfattande innehåll. Den täcker dom svenska kraven till narkosstandard mycket bra oavsett om verksamheten föregår på en fast narkosrigg eller med våra mobila anestesi-enheter.

Om du önskar mer information eller fråga om någonting som har med narkos att göra är det fint om du läser våra texter om narkos, eller tar kontakt med oss.
Vi är en trygg och välorganiserad samarbetspartner för dig.

Med vänlig hälsning.
Stefan Hauptig