Det här händer under behandlingsdagen

Det är normalt att vara lite nervös när man ska genomgå ett kirurgiskt ingrepp under narkos. Det är dock ingenting att vara rädd för. Vårt anestesiteam gör alltid sitt bästa för att du ska känna dig trygg och omhändertagen under hela behandlingen. För att du skall vara förberedd går vi igenom vad som kommer hända under behandlingsdagen.
Först och främst är det viktigt att komma ihåg att om vi har godkänt dig för narkos, är det för att vi, efter grundlig bedömning, anser att det är tryggt för dig att genomgå den här behandlingen.

Vi utför aldrig narkos om det skulle utgöra en omotiverad risk för patienten. Vi
använder oss alltid av ASA-klassifikationen när vi bedömer potentiella patienter. ASA klass 1 och 2-patienter kan i utgångspunkt oftast opereras för mindre ingrepp i dagkirurgisk (icke heldygnsvård) poliklinisk (utanför sjukhus) verksamhet. Detta är en erkänd och universell standard för bedömning av narkospatienter som ger god vägledning.

Behandlingsdagen startar du med en fasteperiod

Samma dag som man ska sövas, altså få narkos, ska man alltid fasta några timmar i förväg. Vi kommer att ge dig detaljerad information om detta under förberedelserna inför behandlingen, men generellt säger vi att du ska undvika mat och dryck som innehåller mjölkprodukter sex timmar innan behandlingen. Mellan sex och två timmar innan kan du dock inta klara vätskor. Dom sista två timmarna är det viktigt att inte inta någonting alls. Du får heller inte röka, äta sugtabletter, tugga tuggummi eller liknande under dom sista två timmarna.

Vi rekommenderar heller inte en för lång fasteperiod innan ingreppet. Eftersom risken för att du ska uppleva trötthet och illamående ökar om du inte har intagit fast föda onödigt många timmar innan narkosen. Det är alltså inte bättra att fasta onödigt länge. Lagom är bäst, som vanligt.

God kommunikation innan ingreppet

När du kommer till kliniken på behandlingsdagen, kommer vi att börja med ett inledande samtal med dig. Vi kommer att ställa några kontrollfrågor både för att få bekräftat att du fortfarande är bekväm med behandlingsplanen, och för att dubbelchecka grundläggande medicinska upplysningar, fasta, allergier, tidigare narkoser, hur dina luftvägar ser ut ( förmågan att gapa ) mediciner du tar och liknande.

Vi behöver också en bekräftelse på att du kommit överens med någon att hämta dig efter att du är färdigbehandlad. Efter att man behandlats med narkos är det normalt att man känner sig lite yr och förvirrad. Vi vill därför försäkra oss om att du har någon som tar hand om dig och kör hem dig, samt att du inte tänker sätta dig bakom ratten efter narkosen. Vi måste också få telefonnumret till den personen så att vi kan ringa den, när det är dags för dig att resa hem.

Så här går insomnandet till

När allt är klart för själva ingreppet att påbörjas, kommer vi att förbereda dig inför narkosen. Vi kommer att ansluta utrustning på dig som gör att vi kan övervaka dina värden medan du är sövd, och sätta en venkateter som narkosmedlet kan tillföras genom. Metoden vi använder oss av kallas TIVA (Total Intravenös Anestesi), och innebär att narkosmedlet tillförs blodet tillsammans med ett kraftigt smärtstillande medel. De allra flesta somnar omedelbart.

Om du skulle lida av sprutskräck är det viktigt att du gör oss uppmärksamma på det tidigt så vi kan söva dig så bekvämt som möjligt för dig. Vi kan till exempel använda rogivande mediciner som adminisreras som nässpray och i tillägg bedövande plåster som tar bort det mesta av smärtan vid nålsticket. Läs mer om sprutskräck och anestesi här.

I specialfall kan också anestesin ges genom att patienten inhalerar anestesigas genom en mask. Det är emellertid en metod som kräver extra planering och det är heller inte alla klinker som har tillräcklig utrustning för detta.

Vi övervakar och stöttar dina vitala funktioner medan du sover

Något som kan verka skrämmande med narkosen, är att man lämnar över kontrollen av vitala kroppsfunktioner. De här funktionerna är det vårt ansvar att tillgodose under det att du behandlas. Vi ser till att du andas och alltid har fria luftvägar, samt har regelbundet blodtryck och puls under hela tiden. Dessutom ser vi till att du hela tiden är tillräckligt sövd och får kontinuerlig tillförsel av narkosmedel så länge behandlingen pågår.

Normalt med svindel efter uppvaknandet

Narkosmedlet vi använder är korttidsverkande. När det kirurgiska ingreppet är utfört, stannar vi tillförseln av narkosmedel och du kommer vakna upp inom loppet av några minuter. Du kommer förmodligen vara lite yr och förvirrad. Därför får du ligga i operationssängen eller – stolen i ungefär en halvtimme efter uppvaknandet, tills du är stadig nog att resa dig.

Det är också normalt att minnet är något försämrat direkt efter uppvaknandet. Viktig
information om ingreppet får du därför skriftligen, och upplysningarna ges också till den personen som hämtar dig ifall du inte är i stånd att komma ihåg dem själv. Som regel ringer kliniken dig dagen därpå för att informera dig på nytt om hur ingreppet gick.

Biverkningar efter narkos

Modern anestesi ger sällan kraftiga biverkningar. Illamående, förvirring och tillfällig
minnesförlust är de mest utbredda biverkningarna efter narkos. Dessutom kan kroppen under en kort tid få problem med att reglera kroppstemperaturen med frossa som följd.

Nedsatt omdöme är en annan biverkning av narkos. Se därför till att du inte måste fatta viktiga beslut den här dagen.

Har du fler frågor?

Om du oroar dig för något om behandlingen under narkosen, kan du ta kontakt med oss via kontaktformuläret nedan eller skicka en e-post till post@aneste.no.

Vi har också samlat några av de viktigaste frågorna patienterna vi behandlar ställer oss här.