Inte vara ensam de första 24 timmarna efter narkos

Komplikationer efter narkos uppstår sällan. Men anestesiläkemedlen som används under narkosen påverkar minne, koncentration, bedömningsförmåga och reflexer i en till två dagar. Därför bör du bli hämtad och ha sällskap av en person du litar på efter att du fått narkos.

När du läggs i narkos får du olika anestesiläkemedel i kroppen, vissa används för själva nedsövningen och andra används för att upprätthålla bedövningen medan operationen pågår. Det är kombinationen av dessa som påverkar hur du känner dig efteråt.

Narkosen kan påverka dig både fysiskt och psykiskt efter att du vaknat. Även om du känner dig vaken och medveten är du påverkad av läkemedlen som användes under narkosen. Att vara under påverkan av narkos kan ha inverkan på din förmåga att bedöma risker, ta beslut och utföra enkla uppgifter som att köra bil och hitta dit du ska.

Vissa patienter upplever biverkningar som minnesförlust, förvirring, yrsel eller illamående. Du kan även vara sömnig. Det kan ta flera timmar innan omdöme och reflexer är helt normala igen.


Ha sällskap av en person du litar på

Från att du vaknar ur narkosen och under det första dygnet bör du därför ha en vuxen person hos dig. Det kan vara en vän, granne, kollega eller familjemedlem. Hen kan hjälpa dig med eventuella reaktioner på narkosen, ge stöd och hjälpa dig övervaka ditt allmäntillstånd och att smärtstillande medicin om nödvändigt.

Efter en narkos måste du vänta 24 timmar med att köra bil. Detta beror på att läkemedlen som ges under narkosen kan påverka reaktionsförmågan och hur du tänker och tar beslut. Då är det farligt att köra själv. Det tar minst 24 timmar för kroppen att göra sig av läkemedlen och längre tid om operationen varit omfattande. Efter narkosen behöver du därför hjälp av en annan person som kan köra eller följa dig hem.
Du bör även undvika att dricka alkohol och ta viktiga beslut 24 timmar efter operationen.


För din egen säkerhet

Dessa förhållningsregler är avsedda för din egen säkerhet och trygghet. Genom att följa dem minskar du risken för olyckor och du får nödvändig tillsyn efter ingreppet.


Förhållningsreglerna i korthet:
● Inte vara ensam det första dygnet efter narkosen.
● Ha sällskap hem från narkosen och inte köra själv.
● Inte dricka alkohol.
● Inte ta viktiga beslut.
● Var uppmärksam på möjliga biverkningar.