Det här undrar våra narkospatienter om angående narkos

När narkos används under behandling, är det för att det är en förutsättning för att ingreppet ska kunna utföras, eller för att göra situationen mindre belastande för patienten. I vilket fall som helst är målet att narkosen ska bidra till att skapa en trygg ram för behandlingen, inte att det ska bidra till ökad stress för den som ska behandlas.

Då du ska få en medicinsk behandling under narkos är det säkert en del saker du undrar över. Vår erfarenhet är att ju mer information du har och ju bättre förberedd du är, desto bekvämare kommer du känna dig på operationsdagen. Här går vi igenom tre av de saker de allra flesta undrar om angående anestesi. Med det hoppas vi att du känner dig lite lugnare inför behandlingen du ska genomgå.

Kan narkos vara farligt?

Det första många undrar över är när de överväger om deras behandling ska ske under narkos, är om det kan vara farligt. Det korta svaret här är nej – under förutsättning att vi har fått riktiga upplysningar av dig som patient i förväg, och att vi följer de rutiner vi ska med tanke på bedömning av patienter och kontroll av rutiner och utrustning. Modern anestesipraxis är ytterst säker, och det görs alltid en omfattande bedömning av varje enskild patient i förväg, just för att försäkra att användningen av anestesi är trygg och berättigad.

I Norge har manen väldigt god standard för anestesi, som utvecklats och reviderats av Norsk anestesiologisk forening (norsk anestesiförening) och Anestesisykepleiernes Landsgruppe (anestesisjuksköterskornas landsgrupp) av Norsk Sykepleierforbund (norska sjuksköterskeförbundet). Standarden ska säkra lika bra behandling av patienter under narkos, oavsett vilken klinik behandlingen utförs på. Eftersom den Norska standarden är så bra och mer än väl täcker de förhållanden som gäller i Sverige, använder vi den som utgångspunkt för vår verksamhet i Sverige också.  Här kan du läsa mer om vad norsk standard för anestesi omfattar.

Samtidigt är det naturligtvis alltid en viss risk förbundet med kirurgiska ingrepp. Därmed är det desto viktigare att vi som anestesispecialister håller oss till befintliga riktlinjer. Ibland är vi tvungna att neka patienter då vi anser att behandling med anestesi inte är medicinskt berättigad eller försvarbar – och då är det viktigt att minnas att avslaget är för patientens bästa. Sammanfattningsvis är det alltså så att de patienter som vi har godkänt för narkos har genomgått en bedömning där slutsatsen är att det är en väldigt liten fara med narkos. Det innebär också att den nytta vi förväntar att behandlingen medför överstiger och försvarar den risken som narkosen för med sig.  

Finns det en risk att jag vaknar under narkosen?

En aspekt av narkos som kan verka skrämmande för många, är att man ger upp all kontroll över sin egen kropp. En del patienter oroar sig om det är möjligt att vakna under narkosen eller om det finns en risk för att de kan minnas något i efteråt. Vissa är också oroliga för om de kan vakna upp till medvetande under operationen, utan att ha möjlighet att tala om det. 

Här kan vi glädjande lugna de flesta. Narkosen kommer att ges av erfarna narkosläkare och -sjuksköterskor, som hela tiden kontroller dina värden och ser till att du befinner dig i djup sömn. I forskningsmaterial ser vi att en liten andel av patienterna som behandlas med narkos säger att du minns saker från operationen, så kallat “awareness”, men det är extremt sällan att minnena är förbundna med smärta. Risken för att vakna upp under operation utan att vara i stånd att säga ifrån, är i huvudsak knuten till bruket av muskelavslappnande medel som förlamar viljestyrd muskulatur. Sådana mediciner använder vi inte under rutinmässiga utföranden av anestesi, vilket närmast eliminerar den här risken.

Att du känner dig lite förvirrad och ur balans när du vaknar upp från narkosen, är däremot helt normalt och kommer gå över. Eftersom du kan vara lite ”borta” direkt efter uppvaknandet, kräver vi att du hämtas av någon du känner efter operationen. 

Jag har sprutskräck, kan jag få narkos utan nål?

Sprutskräck är en vanlig orsak till att många vägrar uppsöka läkare eller tandläkare. Samtidigt är det så att narkos idag, i de allra flesta fallen, sätts in med ett narkosmedel som tillförs genom en venkateter, vilket innebär ett nålstick.

Om du skulle lida av sprutskräck är det viktigt att du gör oss uppmärksamma på det tidigt så vi kan söva dig så bekvämt som möjligt för dig. Vi kan till exempel använda rogivande mediciner som adminisreras som nässpray och i tillägg bedövande plåster som tar bort det mesta av smärtan vid nålsticket.

Alternativet till att använda nål, är att använda en narkosgas som inandas av patienten. Detta är en metod som kräver en del specialutrustning som inte finns på alla kliniker och därför måste vi planera lite extra för de patienter där nålstick är helt omöjligt. 

För många patienter är det stor skillnad på att få ett stick i munnen (intraoral injektionsfobi) och i armen. Därför upplever vi att många tycker att venkateter är okej, så länge de slipper vara vakna när tandläkaren sätter bedövningen i munnen.  Om du har funderingar kring detta rekommenderar vi att du kontaktar oss så hittar vi en lösning!

Anestesi i trygg miljö

För oss er patientens trygghet och välbehag det absolut viktigaste. Vi gör alltid vårt yttersta för att våra patienter ska känna sig väl omhändertagna både före, under och efter behandlingen. Vi har lång erfarenhet av att behandla patienter med läkar-, tandläkar- eller sprutskräck, och hoppas att vi kan bidra till att du får en trevlig upplevelse på behandlingsdagen. 

Om du har flera frågor kring behandlingen under narkos kan du kontakta oss på e-post eller skicka oss en förfrågan i kontaktformuläret nedan.