Biverkningar efter narkos

Läkemedel som används vid narkos kan ge biverkningar, men de är sällan allvarliga. De vanligaste biverkningarna är trötthet, nedsatt bedömningsförmåga, ömhet i halsen och illamående.


När du får narkos (även kallat generell anestesi) får du läkemedel som försätter dig i ett medvetslöst tillstånd. Efter ingreppet tar det ofta lite tid innan läkemedlen helt har lämnat kroppen och detta kan göra att du känner dig annorlunda än vanligt första dagen efter att du blivit sövd. Det är svårt att förutse vem som upplever vilka biverkningar. Därför kommer du att stå under bevakning direkt efter narkosen är klar, oftast 30–60 minuter. När du är vaken och känner dig i bättre form kommer anestesipersonalen att bedöma om du kan åka hem eller om du måste övervakas en stund till.


Din bedömningsförmåga kan tillfälligt vara nedsatt

Läkemedlen som används för att söva dig påverkar medvetandet och hjärnans funktion en stund efter att du har vaknat. Därför har du nedsatt reaktions- och bedömningsförmåga första dagen efter narkosen, utan att du märker det själv. Av denna anledning måste någon hämta dig efter narkosen och rekommendationen är att du har sällskap av en annan vuxen person första dygnet. På grund av läkemedlen du fick under narkosen kan du inte köra bil, och inte heller framföra maskiner eller utföra farligt maskinellt arbete under första dygnet efter narkosen. Eftersom bedömningsförmågan kan påverkas rekommenderas även att du undviker att ta stora beslut och inte signerar viktiga dokument de första dagarna efter narkosen.


Försämrat minne

Minnet kan försämras till följd av narkosen och vissa upplever övergående förvirring första tiden efter uppvaknandet. Detta är tillfälligt men kan göra att du har svårt att komma ihåg meddelanden. När du är vaken och klar kommer du få information om ingreppet. Eftersom minnet kan var lite sämre efter narkosen kommer du dessutom få informationen skriftligt. Om du ger ditt samtycke till det kan upplysningarna även delas med personen som hämtar dig ifall du inte skulle komma ihåg dem själv. Oftast ringer kliniken som behandlat dig dagen efter behandlingen för att ge dig viktig information igen.


Trötthet

Trötthet och slapphet är vanliga biverkningar av narkos. Läkemedlen som ges under narkosen försätter dig i djup sömn, och även om läkemedlen snabbt lämnar kroppen dröjer sig ofta en känsla av trötthet kvar de första dagarna efter narkosen. Du bör inte konsumera alkohol eller lugnande läkemedel första dygnet efter ingreppet eftersom kombinationen av narkos och alkohol eller lugnande läkemedel kan vara farlig.


Öm hals och näsblod

Under narkosen försätts du i ett medvetslöst tillstånd. Det innebär även att det blir svårt för kroppen att andas på egen hand. Anestesiteamet följer din andning och andra vitala funktioner noga under narkosen. Vid behov av hjälp med andningen kommer du får en slang genom näsan eller munnen som hjälper dig andas så länge narkosen pågår. En slang i näsan kan ge mindre näsblödningar. Det är inte ovanligt att bli lite öm i halsen och hes i en till två dagar efter intubering.


Illamående

En annan möjlig biverkning efter narkos är illamående. Det är en biverkan som uppkommer relativt sällan, med modern intravenös narkos. Illamående drabbar kvinnor oftare än män, och icke-rökare oftare än rökare. Dessutom löper du större risk om du lätt blir åksjuk eller tidigare har upplevt illamående efter narkos eller när du har använt opiatliknande smärtestillande tabletter tidigare. De som ger dig anestesi har goda kunskaper i hur man förebygger illamående efter narkosen, så normalt slipper du illamående eller kräkning efter att du vaknat. Idag används huvudsakligen så kallad total intravenös anestesi (TIVA) med propofol och ultiva. Propofol är i sig självt förebyggande mot illamående och med modern anestesi är förekomst av illamående mycket lägre än tidigare när vi använde anestesigas som gav illamående i upp mot 50 % av fallen. I tillägg till TIVA så får de flesta patienterna i dag steroider, som har en god effekt mot både smärtor, inflammation och illamående efter behandling och narkos.


Biverkningar i uppvakningsfasen

Vissa upplever frusenhet och muskelskälvningar i uppvakningsfasen efter narkos. Detta är kortvarigt och beror på att kroppen jobbar med att reglera upp kroppstemperaturen, som ofta faller lite under narkosen.
När du vaknar efter narkosen är det vanligt att känna sig lite yr, speciellt när du reser dig upp. Även detta är kortvarigt och går i regel över inom en halvtimme. Du får ligga kvar i sängen eller stolen en liten stund efter att du vaknat ur narkosen tills du är stadig nog att resa dig.


Komplikationer av narkos är sällsynta

Komplikationer till följd av en narkos är extremt sällsynt. Anestesiteamet gör en noggrann riskbedömning av dig innan en eventuell narkos för att bedöma om det finns särskilda hänsyn som måste tas för att narkosen ska vara så trygg som möjligt.