Anestesispecialisten.se

sätter alltid patientens säkerhet först

Anestesispecialisten.se använder sig av erfaren personal som kan behandla alla patienter på ett säkert och kompetent sätt. Vi samarbetar med med kvalificerad personal för att hjälpa dig. Kontakta en klinik vi samarbetar med eller ta kontakt direkt med oss för rådgivning om du behöver hjälp med anestesi för att genomföra din behandling.

OM OSS

Anestesispecialisten drivs av anestesipersonal och vår uppgift är att alltid tillhandahålla anestesitjänster till våra kundklinikers patienter som är anpassade efter deras behov, på ett sätt som värnar om vår personals välbefinnande. Traditionellt har vi levererat anestesi på privpraktiserande tandkliniker, till patienter med tandläkarskräck och andra utmaningar. På senare år även på andra typer av kliniker som utför ögon-, ortopedisk-, urologisk kirurgi och IVF-behandlingar samt på offentliga tandvårdskliniker.

Vår ägare Stefan Hauptig är narkosläkare med erfarenhet från offentlig och privat verksamhet i Sverige och Norge och har lång erfarenhet av att bygga en säker anestesiverksamhet.

Vår personal är handplockad, med målet att engagera duktiga kollegor som är trevliga mot patienterna samt fungerar gott i våra team.

Anestesi genomförs alltid med utgångspunkt i Norsk Standard för Anestesi antingen med fast narkosapparat som finns på klinikerna eller med någon av våra mobila anestesiriggar som vi tar med oss ​​till valfri klinik. Vi använder den norska standarden för anestesi som utgångspunkt för vår verksamhet, eftersom den är mycket detaljerad och noggrann.

Om du vill bli nedsövd av duktig personal som är vant vid att arbeta under varierande förhållanden på många olika kliniker kan du kontakta någon av våra kundkliniker. Om din fasta behandlare inte har narkostjänster sedan tidigare kan du ta kontakt med oss direkt för att eventuellt skräddarsy en lösning som passar før dig och din behandlare.

Artiklar

Referenser

God patientsäkerhet och kvalitet vid behandling av patienter under narkos

Jag heter Anders Aasheim, är narkossköterska, och har arbetat på Anestesisspesialisten.no sedan starten. Jag arbetar främst som anestesisjuksköterska på Oslo Universitetssjukhus Rikshospitalet, men har under många år gjort uppdrag åt…
Referenser

Välskött och välorganiserat med hög kvalitet och säkerhet

Sigrun Hallberg har arbetat som narkossköterska på Aneste i 5 år. Jag trivs väldigt bra med de olika uppdragen som tilldelas, intressanta arbetsuppgifter med en trygg patient i fokus. Överallt…
Artiklar

Vad är anestesi, när används det och varför?

Anestesi är fackbeteckningen på narkos, och används för att kunna utföra ett smärtfritt operativt ingrepp på en patient. Den dramatiska utvecklingen inom kirurgin skulle inte ha varit möjlig utan en…