Grethe arbetar frilans med Anestesispecialisten

– Jag har arbetat via Aneste som frilansande anestesisjuksköterska i över 3 år. Aneste knyter mig till ett professionellt nätverk av goda engagerade kollegor. Det gör att jag känner mig trygg i utförandet av jobbet, där säkerhet och kvalitet i anestesiarbetet har hög prioritet. Anestesi ger mig tillgång till spännande anestesiuppgifter på sjukhus – på kliniker – på tandläkarmottagningen. Patienter kan vara barn eller vuxna.

I Aneste är jag fri att välja de uppdrag som passar min kompetens och min vardag. Anestesin är välorganiserad och rutiner, utrustning/mediciner/ingrepp där vi arbetar genomförs med kvalitetssäkring. Aneste webben är tydlig och lätt att använda. Aneste ansvarig läkare är oftast snabbt tillgänglig om jag har frågor som rör uppdrag eller saker av mer professionell karaktär.

Grethe Kjeilen
Narkossköterska