Perfekt samarbetspartner för den lilla kirurgiska kliniken

Anestesispecialisten är totalleverantör av anestesitjänster och narkosverksamhet till ett brett spektrum av kirurgiska kliniker. Vi är en stabil och pålitlig aktör, och har erfarenhet av att bemanna klinker som verkar inom många olika medicinska fält.
För små kliniker som önskar erbjuda full narkos till sina patienter är vi den perfekta samarbetspartnern. Här kan behovet av extra bemanning uppstå akut, och tillgången på tillräckligt med personal vara avgörande för att operationer och kirurgiska ingrepp kan utföras som planlagt. 

Specialiserat kompetensföretag inom anestesiverksamhet

Anestesispecialisten är ett specialiserad resurs- och kompetensföretag som erbjuder allt ifrån organisation till drift och bemanning av anestesiverksamhet till en stor räckvidd verksamheter. Vår erfarenhet och kompetens spänner över ett brett spektrum och vi har en solid bas med vikarier som har stora vana vid att anpassa sig och arbeta i nya miljöer med nya
kollegor.  

Förutom att ta uppdrag på privata och offentliga tandvårdskliniker, kan våra vikarier utföra
anestesitjänster på kliniker som bland annat verkar inom:

  • Ortopedi
  • Plastikkirurgi
  • Ögonkirurgi
  • Urologi – stort eller litet ingrepp inklusive cancerkirurgi
  • Ryggkirurgi
  • Allmän kirurgi
  • Gynekologi

Vi är flexibla och anpassar våra lösningar efter kundens behov. Det är något vi vet är
avgörande för de mindre klinikerna, där arbetsmängden och bemanningsbehovet varierar
under året. 

Komplettering av klinikens personal 

Många gånger erbjuder vi en komplettering av klinikens personal, Vi tillhandahåller specialkompetens som många kliniker inte har i sin fasta personal vid behov och ibland med mycket kort varsel. Det kan vara aktuellt under perioder då arbetsmängden är stor, under semestertider eller då sjukfrånvaron är hög. Små kliniker är ofta särskilt sårbara för detta. Då är det en trygghet för både kliniken och patienterna att man har en bemanningslösning att luta sig tillbaka på som bidrar till att allt flyter på som det ska i kliniken.

Vi verkar inom hela er narkosverksamhet

För en liten kirurgisk klinik är det inte alltid realistiskt att investera i och driva narkosverksamhet på egen hand. Om din klinik ändå önskar erbjuda anestesitjänster till sina patienter, är vi den perfekta samarbetspartnern. Förutom att tillfälligt bemanna kliniken med anestesipersonal, sköter vi också medicintransporter, gas och varubeställningar samt nödvändiga medicinska bedömningar innan anestesibehandling.  

Vi kan öka klinikens narkoskapacitet med egen narkosrigg

I motsättning till dom flesta andre bemanningsbyråer ägs och drivs vår verksamhet av en narkosläkare med lång erfarenhet av mobila narkoser. Vi har byggt ett koncept med flyttbar narkosutrustning som vi kan ta med oss till kliniken din. Den kan fungera som ett komplement till existerande kapacitet eller som den enda narkosutrustningen på kliniken.

Önskar din klinik samarbeta med oss?

Kontakta oss gärna för mer information om hur vi kan lägga upp ett samarbete med din klinik.
Du kan skicka oss en e-post här.