För tandläkare

Vi har arbetat med narkosverksamhet på privata och offentliga tandkliniker, till vuxna och barn sedan 2007. Väntetid till tandbehandling i narkos i det offentligas regi kan vara mycket lång och här prioriteras ofta barn och patienter med omfattande medicinsk tilläggsbelastning.

Alla patienter önskar eller klarar inte att bli behandlade hos tandläkaren i vaket tillstånd. Friska men rädda patienter kommer ofta inte fram i kön.

Med hjälp av våra tjänster kan tandkliniker erbjuda smärtfri behandling under narkos i egen regi, i egna lokaler och med sitt eget tandläkarteam runt sig. Vårt narkosteam tar ansvar för nödvändiga medicinska bedömningar, för att säkra patientens säkerhet. Av samma orsak arbetar vi i utgångspunkt med vuxna patienter i ASA klass 1 och 2, det vill säga friska patienter. På enstaka kliniker har vi arbetat med barn, men då med specialkompetent personal och bara över 3 år och 15 kg.  Undantagsvis godkänner vi ASA 3 patienter efter en individuell bedömning.

Anestesispecialisten AB har personal som har lång och omfattande erfarenhet av narkosverksamhet på tandläkarkontor och vi har projekterat och drivit över 10 sådana i många olika delar av Norge ( se www.anestesispesialisten.no ). Vi har erfarenhet av behovsinventering, projektering, inköp, uppstart och rationell drift av narkosverksamhet. Vi kan också erbjuda er att hyra en mobil anestesirigg med allt utstyr för enstaka behandlingar.

Vi tar nu med oss den kunskapen till Sverige.

Vi är en särdeles kompetent samarbetspartner och hjälper till med allt ni kan behöva för att starta med narkos, mer information finns under ”Om oss”.

Detta erbjudandet passar till patienten med tandläkarskräck, extremt lättutlöst kräkreflex, nålskräck, stort behandlingsbehov, kirurgi eller till patienten som inte önskar att vara vaken i tandläkarstolen av en eller annan orsak.

Ta kontakt för ett informativt telefonsamtal!

De  tandkliniker vi samarbetar med i dag är:

Norge:
Bryn tannlegesenter- Oslo

Christiania tannlegesenter/ MALO Clinic- Oslo

Oris Dentales Lysaker- Oslo

Oris Dental Aker Brygge- Oslo

Tannhelsesenteret i Lørenskog- Lørenskog

Varna tannlegesenter- Moss

SMIL tannlegesenter- Oslo

Tannboden- Mosjøen

TKÖ-Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst-  Oslo

Tannklinikken Tanndan- Stord

Oral Care AS- Linderud

Sanden tannhelse – Trondheim ( via DORME AS, Aneste Holding AS är delägare)

Har du behov för att prata med några referenspersoner när det gäller vårt arbete kan vi gärna förmedla kontakt med en av våra samarbetande kliniker.
 

Sverige:
Du kan bli vår första kund!

Ta kontakt for mera information!