För kirurgiska kliniker

 

Vi har erfarenhet av behovsinventering, projektering, inköp, uppstart och drift av narkosverksamhet på privata kliniker i Norge och tar nu med oss den kunskapen till er. 

Vår personal är handplockad utifrån på klinisk erfarenhet och duktighet och har stor arbetat med narkos i många och varierande sammanhang. Många arbetar parallellt med arbete hos oss på sjukhus eller har nyligen gått i pension. De flesta har också upparbetat sig stor erfarenhet av arbete på privata kliniker.

Vi rekryterar huvudsakligen genom personliga kontakter och rekommendationer från personal som redan arbetar hos oss. Det säkrar god kvalitet på vår personal och gott samarbete i våra team som kommer till er klinik. Vi önskar oss alla att arbeta med duktiga och trevliga kollegor….

Vi håller på att bygga upp ett erbjudande till våra kunder att också hyra ut operationssjuksköterskor och hela operationsteam. Så småningom planlägger vi också att ta in intensivsjuksköterskor och andra medicinska specialister.

Vi är mycket tacksamma för den goda feedback vi har fått från våra samarbetspartner och är därför säkra på att vi har en god metod för rekrytering av personal samt att vi är en högt värdesatt samarbetspartner i uppstarts- och driftsfas.