För hälsopersonal

Tycker du det verkar intressant och givande att arbeta genom vår organisation på sjukhus, kliniker och tandläkarmottagningar.

Vi arbetar med:
 
Narkosläkare
Narkossköterskor
Operationssköterskor
Allmänpraktiserande tandläkare
Tandläkare med specialistutbildning (käkkriruger, endodontister, periospecialister, protetiker ) 
 

Ta kontakt med oss för ett samtal!

Vi önskar på sikt bredda oss till alla personalgrupper som arbetar med medisinsk verksamhet och tandhälsa- ring oss.