You are currently viewing Vi hyr ut narkosläkare och anestesisjuksköterskor

Vi hyr ut narkosläkare och anestesisjuksköterskor

Anestesispecialisten Sverige AB startade 2018. Vi är ett systerföretag till Aneste Drift AS i Norge som sedan 2008 har bemannat tandläkarkliniker i Norge med narkospersonal  för att behandla patienter med tandvårdsrädsla, också kallat tandläkarskräck.

Vi ser att behovet att hyra in personal är stort och har därför tänkt  vända oss till mindre privata kirurgiska kliniker och offentliga sjukhus, med både narkospersonal och operationssköterskor.  Vi erbjuder en totallösning för narkostjänster som omfattar rådgivning, inventering av behov, etablering, inköp, drift och en effektiv organisation av anestesiverksamhet.

Vi har mobil narkosutrustning, vilket innebär att vi kan genomföra narkoser på kliniker som inte har egen utrustning.

Här kan du läsa mer om våra mobila narkostjänster.

Vem kan hyra in ett narkosteam?

För att vi ska kunna leverera en bra tjänst till en klinik så behöver vi ett kontrakt som beskriver klinikens och vårt respektive ansvarsområde. Detta är en förutsättning för ett gott och välfungerande samarbete, en försäkring mot eventuella konflikter och, viktigast av allt, så säkrar det en god och säker behandling av patienterna.   Klara och tydliga ansvarsförhållanden förenklar också för inblandad personal, såväl klinikens som vår.

Det mest avgörande för oss för ett bra resultat och trygg patientbehandling är duktig och erfaren personal med hög kompetensnivå och god kommunikationsförmåga. Vi arbetar med standardiserade metoder för att alla inblandade ska veta vad de ska göra. Vårt standardiserade arbetssätt skapar flexibilitet och möjlighet att rekrytera fler läkare och sjukskötserskor som kan bidra i vårt arbete. Vi improviserar lösningar när det är nödvändigt för att lösa oväntade problem, men prioriterar alltid rationella arbetssätt för patientens och verksamhetens säkerhet och trygghet.

Aneweb- hur man skapar god översikt med ett eget bokningssystem.

Alla våra samarbetsparter får tillgång till vårt bokningssystem. Här utförs alla beställningar av team, förbruksvaror, mediciner, gasflaskor med mera. Systemet hjälper oss med logistik och arbetsfördelning. Vår verksamhet har utvecklat systemet som en modell för hur vi önskar arbeta och därigenom måste arbeta. Systemet ger oss större möjligheter till planering och styrning som vi annars inte hade haft . Aneweb gör vår verksamhet effektivare, billigare och mer förutsägbar. Vi ser alltid vad som ska göras och vem som gör det.

Är det några fördelar med att hyra in hela narkosteam i stället för att anställa egen personal?

Det innebär alltid en viss kapitalbindning att bygga upp en avdelning med anestesiutrustning. Att i stället hyra in ett team som kommer med utrustningen så slipper man den investeringskostnaden och löpande fasta utgifter, man har bara rörliga kostnader som är direkt kopplade till omsättningen. Om det är lönsamt eller inte är beroende av mängden patienter som önskar och behöver narkos. För att säkra kvaliteten i narkostjänster behöver man erfarenhet av att arbeta med det.

Ägarna i Anestesispecialisten Sverige AB har arbetat med narkos i privat och offentligt ägd dagkirurgisk verksamhet på tandkliniker och i kirurgisk verksamhet på heltid sedan 2008. Vi har aldrig avbokat en behandling för att vi inte har kontroll på personal, bokade tider, utrustning, mediciner eller engångsartiklar. Vi skickar inte personal till en klinik utan att vi har kontroll på alla delar som är nödvändiga för att genomföra behandlingen. För såväl förfarandet under som efter narkosen använder vi checklistor som hjälper oss att förbereda nästa behandling. Allt loggas i vårt bokningssystem Aneweb.

Har du behov av hjälp med narkosverksamhet på din klinik?

Ta kontakt med oss per e-post eller ring.

Vi pratar gärna med dig om vad vi kan hjälpa dig med!

M V H Stefan Hauptig

Narkosläkare och verksamhetschef.