15%

av den vuxna befolkningen har stark ångest för tandbehandling

5%

av den vuxna befolkningen i Sverige har tandläkarskräck

52

vi jobbar aktivt med 52 kliniker i Norge

2953

utförda uppdrag sen 2017